Milieuregelgeving

Veel bedrijven moeten als ze starten of veranderen een melding Activiteitenbesluit doen. Andere hebben een omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.
Naast het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning kan natuurlijk voor sommige bedrijven nog andere milieuregelgeving gelden. Onder Bijzonderheden vindt u meer informatie hierover.

Sommige werkzaamheden moet u melden aan de gemeente. Deze werkzaamheden hebben betrekking op bouwen, slopen, opheffen overtredingen milieu of brandveiligheid. U kunt deze melding online regelen onder Aanvragen