Milieuregelgeving

Veel bedrijven moeten als ze starten of veranderen een melding Activiteitenbesluit doen. Andere hebben een omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.
Naast het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning kan natuurlijk voor sommige bedrijven nog andere milieuregelgeving gelden. Onder het tabblad Bijzonderheden vindt u meer informatie hierover.

Sommige werkzaamheden moet u melden aan de gemeente. Deze werkzaamheden hebben betrekking op bouwen, slopen, opheffen overtredingen milieu of brandveiligheid. U kunt deze melding online regelen onder Aanvragen

Wilt u weten of u voor uw plannen een melding Activiteitenbesluit moet doen of een aanvraag omgevingsvergunning dan kunt u een vergunningcheck invullen op de Activiteiten Internet Module (AIM) of op het Omgevingsloket Online.

Werkzaamheden melden
Als u werkzaamheden wilt melden, zoals bijvoorbeeld het opheffen van een overtreding kunt u dit digitaal doen. U kunt hiervoor gebruik maken van 'melding indienen'.

Het Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein. Hier kunt u terecht voor actuele informatie over milieuregelgeving, het activiteitenbesluit, achtergronden en ontwikkelingen.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

 • Milieumeldingen inzien
  Het is mogelijk om als bedrijf (of als particulier) milieumeldingen in te zien (openbaar dossier).
 • Milieuvoorschriften en milieubescherming
  De milieuvoorschriften en artikelen van het Activiteitenbesluit zijn niet vrijblijvend. Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de milieuvoorschriften en artikelen in uw bedrijf. De gemeente ziet toe op de naleving. Dit gebeurt door bedrijven te controleren, te adviseren en te stimuleren. De voor uw bedrijf van toepassing zijnde voorschriften staan in het Activiteitenbesluit en de Ministeriele Regeling. Door het uitvoeren van de internettoepassing is vast te stellen welke voorschriften van toepassing zijn.
  Voor meer duidelijkheid of een toelichting kunt u contact zoeken met de afdeling Bestemmen & Vergunnen, telefoon 053 481 7100.
 • Handhaving voorschriften
  Heeft u vragen ten aanzien van de handhaving van voorschriften dan moet u zich richten tot de afdeling Handhaven Bouwen & Milieu, algemeen telefoonnummer 053-481 7100.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.