Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Een maatschappelijk verantwoord ondernemer gaat verantwoordelijk om met mensen, energie, grondstoffen en milieu. Bijvoorbeeld door aan energiebesparing te doen, afval te scheiden of werkgelegenheid te bieden aan minder validen.

De gemeente heeft Werkpakt in het leven geroepen om ondernemers te stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven in hun bedrijf of organisatie.

Voor veel bedrijven is Duurzaamheid een belangrijke concurrentiefactor geworden. Veel bedrijven geven duurzaamheid een centrale plaats in de bedrijfsvoering. U toch ook?

 

MVO geen wet, wel richtlijnen

MVO is niet vastgelegd in de wet. Wel zijn er diverse (internationale) gedragscodes:

  • OESO-richtlijnen: deze gaan bijvoorbeeld over corruptiebestrijding, milieubewust produceren, voorkomen van kinderarbeid, ongelijke behandeling van man en vrouw, dwangarbeid en uitbuiting.
  • ISO 26000-richtlijnen: praktische adviezen over het opzetten en doorvoeren van MVO in een onderneming.

Online hulpmiddelen voor MVO