Ontheffing op winkeltijden

Winkels mogen elke werkdag open zijn van 6.00 tot 22.00 uur.

Iedere winkelier mag in principe zelf bepalen in hoeverre hij of zij daar gebruik van maakt.

Voor zondagopenstelling geldt in Enschede een vrijstelling voor bepaalde soorten winkels en gebieden:

  • Winkels in levensmiddelen mogen open op alle zon- en feestdagen tussen 12.00 en 18.00 uur;
  • Winkels in de binnenstad mogen open op maximaal 26 zon- en feestdagen tussen 12.00 en 17.00 uur;
  • Winkels op woonboulevard Schuttersveld, tuincentra en bouwmarkten mogen op maximaal 26 zon- en feestdagen open tussen 12.00 en 18.00 uur;
  • Alle andere winkels mogen maximaal 12 zon- en feestdagen open tussen 12.00 en 18.00 uur.

Als u buiten deze uren uw winkel open wilt doen, dan heeft u een ontheffing van de winkeltijden nodig. Dit kan zijn bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard of bij een aanvraag voor een avond- of nachtwinkel.

 

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn kosten (leges) verschuldigd. Nadat een beslissing is genomen wordt u een nota toegestuurd. De kosten zijn € 75,45.

 

Een ontheffing van winkeltijden voor “bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard” wordt vaak aangevraagd in combinatie met een evenement. In dat geval kunt u de aanvraag voor ontheffing winkeltijden meenemen in de aanvraag voor een 'Evenementenvergunning'.
Een aanvraag voor een avond- of nachtwinkel wordt aan meerdere criteria getoetst. Deze criteria zijn te vinden in artikel 10 van de Verordening Winkeltijden Enschede 2013.
Voor meer informatie over ontheffingen en criteria belt u 053 – 481 71 00. 

Winkels verplicht gesloten
Op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december moeten winkels vanaf 19.00 uur gesloten zijn. Koningsdag is geen officiële feestdag in de zin van de Winkeltijdenwet. De winkels mogen op deze dag gewoon open.

Voor het aanvragen van een ontheffing voor een avond- of nachtwinkel kunt u een brief sturen aan: gemeente Enschede, College van B&W, postbus 173, 7500 AD in Enschede. De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

  • naam
  • adres (beoogde) winkellocatie
  • beoogde openingstijden
  • omschrijving van de producten die u wilt gaan verkopen in de winkel