Ontheffing op winkeltijden

Winkels mogen elke werkdag open zijn van 6.00 tot 22.00 uur.

Iedere winkelier mag in principe zelf bepalen in hoeverre hij of zij daar gebruik van maakt.

Koopzondag

Alle winkels in heel Enschede mogen iedere zondag* open zijn van 12.00 tot 17.00 uur. Winkeliers zijn vrij om hieraan deel te nemen.

Supermarkten

Supermarkten mogen maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur open zijn en op zondag* van 12.00 tot 22.00 uur.

Uitzonderingen

 • Op nieuwjaarsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag  moeten winkels gesloten zijn. 
 • Op zondag 19 april 2020 vindt de Enschede Marathon plaats. Winkels in de binnenstad moeten dan gesloten zijn. Uitgezonderd zijn de supermarkten in de binnenstad; die mogen vanaf 15.30 uur geopend zijn.

Als u buiten de toegestane uren uw winkel open wilt doen, dan heeft u een ontheffing van de winkeltijden nodig. Dit kan zijn bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard of bij een aanvraag voor een avond- of nachtwinkel.

 

 

Tijdelijke ontheffing (met een evenement)

Een ontheffing van winkeltijden voor “bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard” wordt vaak aangevraagd in combinatie met een evenement. In dat geval kunt u de aanvraag voor ontheffing winkeltijden meenemen in de aanvraag voor een Evenementenvergunning.

Ontheffing voor een avond- of nachtwinkel 

Voor het aanvragen van een ontheffing voor een avond- of nachtwinkel kunt u een mail sturen aan: ondernemersloket@enschede.nl. Uk kunt ook een brief sturen aan: gemeente Enschede, College van B&W, postbus 173, 7500 AD in Enschede. De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • naam
 • adres (beoogde) winkellocatie
 • beoogde openingstijden
 • omschrijving van de producten die u wilt gaan verkopen in de winkel

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn kosten (leges) verschuldigd. Nadat een beslissing is genomen wordt u een nota toegestuurd. De kosten zijn € 75,45.

 

Avond- of nachtwinkel

Een aanvraag voor een avond- of nachtwinkel wordt aan meerdere criteria getoetst. Deze criteria zijn:

 • Het winkelpand is gelegen aan een doorgaande weg (geen 30km zone);
 • Het winkelpand ligt in een gebied met gemengde functies;
 • Er is voldoende parkeergelegenheid bij het winkelpand;
 • Het winkelpand ligt in of tegen de rand van de binnenstad;
 • Er mag in de winkel geen sterke drank worden verkocht.

U leest hierover meer in de Verordening Winkeltijden Enschede 2018.
Voor meer informatie over ontheffingen en criteria belt u 053 – 481 71 00. 

Koningsdag

Op Koningsdag mogen de winkels gewoon open. Dit is geen officiële feestdag in de Winkeltijdenwet.