Fietsen voor ondernemers

Woont een groot deel van uw werknemers in Enschede? Dan kan het ook in uw belang zijn om het gebruik van de fiets te stimuleren. Wat kunt u doen om het fietsgebruik van uw werknemers te bevorderen?

Voordelen werkgevers en werknemers:

Er zijn diverse redenen om het fietsen onder uw werknemers te bevorderen:

 • Het ontlast de ochtend- en avondspits
 • Fietsende werknemers zijn gemiddeld meer dan 1 dag minder ziek dan niet- fietsers
 • Het levert parkeerruimte op bij uw bedrijf

Naast een goede infrastructuur zijn ook maatregelen van de werkgever goede redenen voor een werknemer om de fiets te pakken. Hierbij kunt u denken aan:

 • Fiets van de zaak
 • Ondersteuning werkgever voor het fietsen in de vorm van een reiskostenvergoeding
 • Voorzieningen voor fietsers, zoals douche- en kleedruimte, een goede (bij voorkeur overdekte en afsluitbare) fietsenstalling, e.d.
 • Oplaadpunt voor elektrische fiets aanbrengen

Momenteel stimuleert ongeveer de helft van alle bedrijven het fietsgebruik. Dit gebeurt voornamelijk door goede fietsfaciliteiten bij het werk te bieden (68%), een bedrijfsfiets ter beschikking te stellen (38%), flexibele werktijden (34%), een extra financiële vergoeding (31%) en door het aantal parkeerplaatsen voor auto’s te reduceren (20%).

Enkele resultaten uit landelijke onderzoeken:

Fietsers  en lokale economie

 • Fietsers en voetgangers bezoeken winkelcentra veel vaker dan automobilisten.
 • Door het fietsgebruik blijft weg- en parkeerruimte vrij voor klanten die wél per auto (moeten) komen.

Fietsen en bereikbaarheid

 • De bereikbaarheid van steden en stadscentra neemt toe.  Een auto heeft, rijdend, namelijk 20 tot 30 keer zoveel ruimte nodig als een fiets.
 • Een verkeerslicht kan in dezelfde tijd zesmaal zoveel fietsers verwerken als auto’s. In de stad zijn fietsers dan ook vaak sneller.
 • Geparkeerde auto’s nemen veel meer ruimte in dan geparkeerde fietsen.
 • Fietspaden vormen veel minder grote barrières voor andere weggebruikers dan wegen voor het autoverkeer, wat gunstig is voor de bereikbaarheid van alle gebieden rond het stadshart.

Twente Mobiel

Wilt u als werkgever wat doen op het gebied van mobiliteitsmanagement dan helpt Twente Mobiel u graag.

Samen met Twentse werkgevers streeft Twente Mobiel naar een vermindering van het autogebruik in de spits. Werkgevers sluiten zich daarom aan bij het convenant Mobiliteitsmanagement Twente. Samen maken ze afspraken, die moeten leiden tot slimme projecten: Samen Slim Werken.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Twente Mobiel en meld u aan voor de nieuwsbrief. Ook meedoen? Neem contact op met Twente Mobiel voor meer informatie.