Ontheffing verkeersmaatregelen (art. 87 RVV)

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) staan alle verkeersregels en verkeerstekens die in Nederland gelden. U kunt een ontheffing aanvragen voor een beperkt aantal verkeersregels en verkeerstekens. Dat betekent dat u van ons officieel toestemming krijgt om u niet te houden aan bepaalde wettelijke regels. Lees in artikel 87 RVV waarvoor dit mogelijk is. Een aantal voorbeelden zijn:

  • een ontheffing om in een straat, waar een parkeerverbod geldt, toch te mogen parkeren.
  • een ontheffing om tegen de richting van een eenrichtingsweg in te mogen rijden.
  • een ontheffing om stil te staan in een straat waar het verboden is om stil te staan.
  • een ontheffing om met een voertuig te mogen rijden op een bijvoorbeeld een fietspad.
  • een ontheffing om te mogen parkeren binnen een erf anders dan op de aanwezige parkeerplaatsen.

U krijgt alleen een ontheffing als u kunt aantonen dat u deze nodig heeft voor een goede uitvoering van uw werkzaamheden of activiteit. Onder 'Voorwaarden' leest u voor welke verkeersregels en verkeerstekens een ontheffing kan worden aangevraagd en welke bijlage(n) er met de aanvraag meegestuurd moeten worden.