Ontheffing verkeersmaatregelen (art. 87 RVV)

U kunt een ontheffing aanvragen voor een beperkt aantal verkeersregels en verkeerstekens. In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens leest u in artikel 87 waarvoor dit mogelijk is. Enkele voorbeelden zijn een ontheffing voor het gebruiken van een fietsstrook of ontheffing om stil te staan met uw voertuig op een plek waar dit volgens de verkeerregels niet mag.

Een ontheffing voor verkeersmaatregelen wordt alleen verleend als u kunt aantonen dat u deze nodig heeft voor een goede uitvoering van uw werkzaamheden of activiteit.

Onder Voorwaarden leest u voor welke verkeersregels en verkeerstekens een ontheffing kan worden aangevraagd en welke bijlage(n) er met de aanvraag meegestuurd moeten worden.