Ontheffing verkeersmaatregelen (art. 87 RVV)

Een ontheffing voor verkeersmaatregelen wordt alleen verleend als u kunt aantonen dat u deze nodig heeft voor een goede uitvoering van uw werkzaamheden of activiteit.

U kunt een ontheffing aanvragen voor een beperkt aantal verkeersregels en verkeerstekens. In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens  leest u in artikel 87 waarvoor dit mogelijk is. Enkele voorbeelden zijn een ontheffing voor het gebruiken van een fietsstrook of ontheffing om stil te staan met uw voertuig op een plek waar dit volgens de verkeerregels niet mag.

U kunt uw aanvraag voor een RVV ontheffing digitaal indienen. Download hiervoor onderstaand aanvraagformulier en stuur dit volledig ingevuld met de benodigde stukken naar postbus20@enschede.nl

Aanvraagformulier ontheffing RVV (pdf)

Een digitale aanvraag kunnen wij sneller in behandeling nemen dan wanneer u deze per post indient. Wilt u toch een RVV ontheffing per post indienen, stuur in dat geval de volledig ingevulde en ondertekende aanvraag samen met de benodigde stukken naar:

Gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE

Wilt u een ontheffing verkeersmaatregelen aanvragen? Dan hebben wij de volgende stukken van u nodig:

  • Het kentekenbewijs (kopie) van het voertuig waarvoor de ontheffing aangevraagd wordt;
  • Wilt u als taxibedrijf een ontheffing voor het rijden op busbanen? Stuurt u dan ook een kopie van uw taxivergunning mee;
  • Vraagt u ontheffing voor het rijden op de busbaan? Stuurt u dan een foto mee van het voertuig waarvoor u ontheffing vraagt (geldt niet voor taxibedrijven).

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.