Parkeerontheffing

U kunt een parkeerontheffing alleen op afspraak aanvragen. Dit kan via de optie 'Afspraak maken’.

Een parkeerontheffing is een ontheffing voor:

  • het parkeren in de binnenstad van Enschede waar een parkeerverbod geldt;
  • of het berijden van en het aanwezig zijn in het voetgangersgebied in de binnenstad van Enschede.

LET OP:

  • Een parkeerontheffing kan alleen aangevraagd worden in combinatie met een stadserfontheffing. Deze producten horen bij elkaar om op het stadserf te kunnen parkeren. Bij het maken van een afspraak voor een parkeerontheffing is daarom ook tijd meegenomen voor het regelen van een stadserfontheffing. Meer informatie over de kosten en voorwaarden van een stadserfontheffing vindt u op pagina www.enschede.nl/stadserfontheffing.
  • Een parkeerontheffing moet u niet verwarren met een parkeervergunning: dit is een schriftelijke toestemming om te parkeren. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'parkeervergunning'.