Parkeerontheffing

Een parkeerontheffing is een ontheffing voor:

  • het parkeren in de binnenstad van Enschede waar een parkeerverbod geldt;
  • of met en motorvoertuig rijden in het voetgangersgebied in de binnenstad van Enschede;
  • of met een motorvoertuig aanwezig zijn in het voetgangersgebied in de binnenstad van Enschede.

Aanvragen

Maak een afspraak om een parkeerontheffing aan te vragen. Hiervoor belt u 14 053. Vraag de parkeerontheffing minimaal 1 week voor u in de binnenstad wilt parkeren aan.

U kunt voor dit product iemand machtigen. U kunt dan het machtigingsformulier downloaden.

Goed om te weten

  • Een parkeerontheffing kan alleen aangevraagd worden in combinatie met een stadserfontheffing. Deze producten horen bij elkaar om op het stadserf te kunnen parkeren. Bij het maken van een afspraak voor een parkeerontheffing is daarom ook tijd meegenomen voor het regelen van een stadserfontheffing. Meer informatie over de kosten en voorwaarden van een stadserfontheffing vindt u op pagina www.enschede.nl/stadserfontheffing.
  • Een parkeerontheffing is niet hetzelfde als een parkeervergunning. Een parkeervergunning is een schriftelijke toestemming om te parkeren. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'parkeervergunning'.