Personeel

Bent u op zoek naar geschikt personeel? En wat moet u doen als u voor het eerst personeel wilt aannemen? Dit zijn vragen waar onze Adviseurs Werk van Werkplein Twente u bij kunnen helpen. Werkplein Twente is een samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten en UWV. Wij werken samen op zowel het gebied van werkzoekendendienstverlening als op het gebied werkgeversdienstverlening. 

Werkplein Twente

De Adviseurs Werk kennen alle regelingen op het gebied van personeel. Samen met u zoeken ze naar oplossingen, die zowel voor u als de werkzoekende, passend zijn. Daarnaast geven ze u advies over:

  • Arbeidswetten en subsidiemogelijkheden.
  • Sociaal ondernemerschap als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Voor deze werkgevers, die zich nadrukkelijk onderscheiden door sociaal ondernemerschap, heeft gemeente Enschede het Werkpakt keurmerk. Lees meer informatie over het Werkpakt keurmerk.
  • Financiële problemen bij werknemers. Financiële fitheid draagt bij aan een werknemer die met aandacht en plezier het werk verricht. Geldgebrek kan zorgen voor een (tijdelijk) lagere intelligentie en zelfs verzuim op het werk. U kunt uw werknemer hierbij helpen. De website Financieel gezondewerknemers ondersteunt u hierbij.

Als u voor het eerst personeel wilt aannemen, kunt u ook meer informatie vinden op Ondernemersplein.nl.

Wat de gemeente Enschede nog meer biedt

Financiële mogelijkheden

Denk daarbij aan premiekorting of loondispensatie.

Oog voor uw organisatie

Hoe kunnen we uw arbeidscapaciteit versterken door bijvoorbeeld jobcarving of doorontwikkeling van uw medewerkers.

Talentontwikkeling en samenwerken met scholen

Bekijk het onderwijsaanbod in Enschede

Proefplaatsing

Bij een proefplaatsing komt een bijstandsgerechtigde maximaal drie maanden kosteloos bij een werkgever werken met behoud van uitkering. Bekijk de mogelijkheden voor een proefplaatsing.

DCW

De DCW richt zich op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking waardoor werken in een gewoon bedrijf niet mogelijk is. Hun doelstelling is dan ook om passend werk te bieden aan de 500 medewerkers die een werkplek bij de DCW hebben gevonden. Als ondernemer kun u bepaalde werkzaamheden uitbesteden bij de DCW. Op deze manier geeft u invulling aan uw MVO-beleid. Ontdek nog meer voordelen op de website van DCW.