Verbod op brom- en snorfietsers in de binnenstad

De gemeente Enschede wil de binnenstad een aantrekkelijke en leefbare plek laten zijn voor iedereen die er loopt en rustig fietst. Brom- en snorfietsen geven overlast in de binnenstad van Enschede. Daarom heeft de gemeente besloten per 1 september 2020 een algeheel inrijverbod en parkeerverbod voor brom- en snorfietsen voor de gehele binnenstad in te voeren. Hieronder vallen ook speedpedelecs.

Met het verbod beschermen we de meest kwetsbare weggebruikers. We maken van de binnenstad weer een veilige, leefbare en aantrekkelijke plek voor iedereen. In de binnenstad staat de voetganger centraal en is de fiets te gast.  

Ontheffing voor binnenstadsbewoners en mindervaliden

Binnenstadbewoners met een mindervalidenkaart kunnen ontheffing aanvragen voor het rijden en parkeren in de binnenstad. Ook bewoners met een eigen stalling maken aanspraak op een ontheffing. Nieuwe bewoners van de binnenstad die zich in laten schrijven na 31 december 2020 komen niet meer in aanmerking voor een ontheffing. Alle ontheffingen voor de huidige bewoners zijn in principe geldig tot 31 december 2023. De ontheffing voor mindervaliden blijft daarna wel geldig.

Vraag direct ontheffing aan 

De kosten bedragen eenmalig € 50,- voor een bewonersontheffing en jaarlijks € 25,- voor mindervaliden. 

Bekijk meer informatie over Stadserfontheffing, zoals kosten en voorwaarden. 

Vraag en antwoord

Wat zijn de nieuwe regels nou precies?

In de binnenstad mag je niet meer op een brom-of snorfiets rijden. De regels gelden ook voor speedpedelecs. Fietsen is overal toegestaan. Ook het stallen van brom-of snorfietsen wordt verboden in de binnenstad. Daarom komt er een extra stalling op busstation Van Heek. Als je je hier niet aan houdt kun je een boete van €104 krijgen. De parkeerboete voor het stallen van bromfietsen, snorfietsen en speedpedelecs bedraagt €74,-.

Waarom worden alleen brommers en snorfietsen geweerd en fietsen niet?

Omdat er al jaren overlast wordt ervaren van brom- en snorfietsen in de binnenstad. We willen de binnenstad een veilige plek laten zijn voor iedereen die er loopt en fietst. Daarbij willen we de meest kwetsbare gebruikers in de binnenstad beschermen. Fietsen is toegestaan omdat de overlast hiervan als beperkter wordt ervaren en omdat we fietsen juist willen stimuleren. 

Ook fietsen in het centrum levert gevaarlijke situaties op. Waarom mag straks in nog meer (smalle) straten worden gefietst?

In alle straten waar al een voetgangersgebied gold, mocht buiten de winkeltijden al worden gefietst. In hele drukke gebieden is het fysiek niet mogelijk om te fietsen. We zien dat fietsers deze straten vermijden of de fiets aan de hand nemen. Daarom verandert er waarschijnlijk niet veel in de smalle straten.

Wie kunnen allemaal een ontheffing krijgen?

Bewoners van de binnenstad die een brommer of snorfiets én een parkeergelegenheid hiervoor op eigen terrein hebben. Ook binnenstadsbewoners met een mindervalidenkaart komen in aanmerking voor een ontheffing. 

Ik heb geen Gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Kom ik dan niet in aanmerking voor een ontheffing?

Mocht u vanwege werk, zorg of om een vergelijkbare vitale reden afhankelijk zijn van het gebruik van uw brom- of snorfiets in de binnenstad, dan kunnen wij bij hoge uitzondering een ontheffing verstrekken aan minder validen die niet over een GPK beschikken. Als sprake is van een vitale reden, leggen wij de situatie voor aan het Wijkteam. Op basis van het advies van het Wijkteam zullen wij beslissen of u alsnog een ontheffing toegekend krijgt. Wij zullen zeer terughoudend omgaan met deze uitzonderingsregel. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, kunt u een email sturen naar bromsnor@enschede.nl.

Mijn werk is in het centrum. Kan ik een ontheffing krijgen?

Dat is niet mogelijk. We willen de binnenstad een veilige plek laten zijn voor iedereen die er loopt en fietst. Daarbij willen we de meest kwetsbare gebruikers in de binnenstad beschermen. Ontheffingen worden alleen verstrekt aan bewoners van de binnenstad met een eigen parkeergelegenheid en aan mindervaliden.

Mag mijn mantelzorger met een brommer nog de binnenstad in om bij mij te komen?

Nee, dat mag niet. Als uw mantelzorger mindervalide is dan kan hij of zij in aanmerking komen voor een ontheffing. Als dat niet het geval is, moet uw mantelzorger aan de rand van de stad parkeren en lopend verder naar uw woning gaan of op de fiets komen.

Waarom is er wel een regeling voor particulieren en niet voor ondernemers voor de overstap van een brommer naar een (elektrische) fiets?

Er zijn al regelingen voor ondernemers landelijk en provinciaal en voor particulieren niet. Daarom kiezen wij ervoor ook voor particulieren een regeling te openen.

Er rijden ook veel busjes, personenauto’s en vrachtwagens in de stad. Waarom mogen die daar wel rijden?

‘s Ochtends van 7 tot 11 uur gelden er venstertijden. Deze zijn bedoeld voor de levering van goederen. Voertuigen buiten deze tijden hebben een ontheffing nodig waardoor ze zich in het gebied mogen begeven. We kijken nog naar een beperking van deze venstertijden.

Speedpedelecs veroorzaken vrijwel geen gevaarlijke situaties. Waarom wordt er voor deze groep geen uitzondering gemaakt?

We willen duidelijkheid bieden. Een speedpedelec is een bromfiets vanwege de ondersteuningskracht en de snelheid. We willen brommers en snorfietsen weren uit de binnenstad, dit geldt dus ook voor speedpedelecs.

Gaat de gemeente handhavend optreden als er brommers in de binnenstad rijden?

De handhaving wordt door BOA’s uitgevoerd via een projectmatige aanpak. Dit betekent dat we het hele jaar momenten kiezen om acties te houden. Daarnaast zullen de BOA’s bij constatering tijdens hun reguliere rondes in de Binnenstad handhavend optreden. Naast de BOA’s kan de politie ook handhavend optreden.

Brommers en snorfietsen hebben een kentekenplaat. De pakkans voor overtreders is veel groter als je gebruik gaat maken van camera’s. Waarom doet de gemeente dat niet?

Dit gaan we in de toekomst doen. Het handhaven met behulp van camera’s vergt een zorgvuldig proces met het Pakket centrale verwerking van het openbaar ministerie (CVOM). Hier wordt aan gewerkt.

Er is maar beperkte capaciteit voor handhaving. Waarom denkt de gemeente dat het verbod dan toch kans van slagen heeft?

De kans dat er gehandhaafd wordt is altijd aanwezig en de bekeuring is fors. Wij starten gelijk per 1 september. Daarmee is er dus voldoende pakkans en prikkel voor bestuurders van brommers en snorfietsen om de regels niet te overtreden en het verbod te laten slagen. 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via bromsnor@enschede.nl

Downloads

Download de infographic 'Verbod op brom- en snorfietsen': 

PDFInfographic verbod brom-en snorfietsen