Evenementenbeleid

Evenementen zijn belangrijk voor persoonlijk contact en leveren een bijdrage aan een unieke uitstraling van de stad.Ook geven evenementen steun aan de economie en houden de stad bruisend. De gemeente ondersteunt en regelt dit met haar evenementenbeleid.

Waarom een nieuw evenementenbeleid?

In 2014 heeft de gemeente Enschede het huidige evenementenbeleid bepaald. Deze hebben wij in 2019 voorgelegd aan inwoners en partners om te zien hoe deze werd ontvangen. In onderstaand evaluatierapport leest u de resultaten. We zijn trots op de waardering die het huidige evenementenbeleid krijgt. Tegelijkertijd zien wij ook dat er ruimte is voor verbetering. Daarom willen we op basis van de beoordeling ons beleid vernieuwen. 

Downloads evaluatierapport evenementenbeleid

Hoe gaan we dat doen?

We willen een aanbod van evenementen die centraal staan aan het imago van de stad Enschede, aansluit bij de doelen van de stad en inwoners verbindt. Op basis hiervan zijn we bezig met het vernieuwen van ons evenementenbeleid. We hebben nieuwe ambities en uitgangspunten beschreven en gaan hierover graag in gesprek met onze partners in de stad. Dit doen we door middel van een online bijeenkomst en een digitale vragenlijst.

Terugblik participatiebijeenkomst en digitale vragenlijst

Op 29 april jl. gingen we met ruim 40 evenementenorganisatoren, ondernemers en inwoners in gesprek. Daarnaast hebben we bijna 50 reacties ontvangen op de digitale vragenlijst. Het was fijn om te merken dat u zich over het algemeen kon vinden in onze plannen. Er zijn waardevolle suggesties gedaan die wij gaan gebruiken om ons nieuwe evenementenbeleid nog verder te verbeteren. Voor het Toetsingskader Evenementenvergunningen was uw boodschap op hoofdlijnen: ‘Houd het eenvoudig en duidelijk, maak het gemakkelijker en zorg voor flexibiliteit’. De komende maanden gaan wij de eerste aanpassingen hiervoor doorvoeren.

Vervolg subsidiekader

Tijdens de gesprekken op 29 april hebben we veel goede suggesties gekregen op het Toetsingskader Subsidies, maar waren er ook een aantal vragen die we nog niet konden beantwoorden omdat deze erg op technische details ingingen. Op donderdagavond 8 juli organiseren we daarom een vervolg. Vragen zoals ‘Hoe gaat de verdeling van het subsidiebudget?’, ‘Wie bepaalt dat?’ en ‘Wat gebeurt er als er budget over blijft?’ worden tijdens deze online bijeenkomst via Zoom behandeld. Noteer donderdagavond 8 juli om 19.00 uur alvast in uw agenda! De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurt. Mocht je nog geen uitnodiging hebben ontvangen, kunt u zich via dit aanmeldformulier nog tot en met 5 juli aanmelden.

Downloads Toetsingskader Evenementensubsidies

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar evenementen@enschede.nl.