Evenementenbeleid

Evenementen zijn belangrijk voor persoonlijk contact en leveren een bijdrage aan een unieke uitstraling van de stad.Ook geven evenementen steun aan de economie en houden de stad bruisend. De gemeente ondersteunt en regelt dit met haar evenementenbeleid.

Waarom een nieuw evenementenbeleid?

In 2014 heeft de gemeente Enschede het huidige evenementenbeleid bepaald. Deze hebben wij in 2019 voorgelegd aan inwoners en partners om te zien hoe deze werd ontvangen. In onderstaand evaluatierapport leest u de resultaten. We zijn trots op de waardering die het huidige evenementenbeleid krijgt. Tegelijkertijd zien wij ook dat er ruimte is voor verbetering. Daarom willen we op basis van de beoordeling ons beleid vernieuwen. 

Downloads evaluatierapport evenementenbeleid

Hoe gaan we dat doen?

We willen een aanbod van evenementen die centraal staan aan het imago van de stad Enschede, aansluit bij de doelen van de stad en inwoners verbindt. Op basis hier van zijn we bezig met het vernieuwen van ons evenementenbeleid. We hebben nieuwe ambities en uitgangspunten beschreven en gaan hierover graag in gesprek met onze partners in de stad. Dit doen we door middel van een online bijeenkomst en een digitale vragenlijst.

Online bijeenkomst 

Op 29 april 2021 heeft de online bijeenkomst ‘In gesprek over evenementen’ plaatsgevonden. Tijdens deze online bijeenkomst zijn we met ruim 40 evenementen organisatoren, ondernemers en inwoners in gesprek gegaan over het voorlopig evenementenbeleid. Deze werd goed ontvangen en door Mentimeter beoordeeld met een gemiddelde van een 7,3. Naast dit goede nieuws hebben we ook veel positieve reacties, tips en suggesties ontvangen. Dit is voor ons dan ook waardevolle informatie om het voorlopig evenementenbeleid mee aan te scherpen.

In onderstaande conceptstukken leest u het voorlopig evenementenbeleid.

Downloads evenementenbeleid

Digitale vragenlijst 

Kon u er niet bij zijn tijdens de online bijeenkomst of wilt u graag een onderwerp belichten die niet aan bod is gekomen? We hebben een digitale vragenlijst opgesteld waarbij u kunt meepraten over alle onderwerpen van het nieuwe evenementenbeleid. Invullen kost gemiddeld 20 minuten. Vragenlijst invullen.


Is de vragenlijst ook interessant voor iemand in uw omgeving? Stuur deze dan gerust door. De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 12 mei 2021.

Besluitvorming 

De informatie die we uit de online bijeenkomst en de digitale vragenlijst halen bespreken we op 7 juni met de gemeenteraad. Nadat de juridische uitwerking is gedaan, zal in september 2021 het definitieve evenementenbeleid worden besproken met het College van burgemeester en wethouders. Vervolgens gaat het in oktober 2021 richting de gemeenteraad voor goedkeuring.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar evenementen@enschede.nl.