Extra markten

Regelmatig worden er extra markten georganiseerd, zoals op of rond (Duitse) feestdagen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het wel/niet doorgaan van een extra markt.

Extra warenmarkten vinden enkel plaats op het Van Heekplein. Deze extra warenmarkten kunnen worden gehouden op: Goede Vrijdag, 1 mei, Sacramentsdag, 3 oktober, 1 november, de zondag voor eerste kerstdag.

Tijdens extra warenmarkten geldt als uitgangspunt dat:

 • voor de plaats van de marktkramen geldt de indeling zoals deze geldt tijdens de zaterdagmarkt wordt gehanteerd;
 • marktondernemers die vergunning hebben verkregen voor reguliere warenmarkten op het Van Heekplein, genieten bij inschrijving voor een extra markt voorrang. Deze vervalt drie weken voordat deze markt plaats vindt.
 • voor de extra markten geldt geen branchering.

Dit jaar zij er extra markten gepland op:

 • 14 April 2016 (Goede vrijdag)
  (Meer info en aanmelding volgt nog)
 • 1 Mei 2016                                       
  (Meer info en aanmelding volgt nog)
 • 15 Juni 2016                                     
  (Meer info en aanmelding volgt nog)
 • 3 oktober 2016                               
  (Geen extra markt i.v.m. reguliere markt)
 • 1 november 2016                          
  (Meer info en aanmelding volgt nog)