Klachten en meldingen

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Regelingen Leerlingenvervoer. Dat betekent dat de gemeente moet zorgen voor goed vervoer van leerlingen van en naar school, waar dat nodig of gewenst is. De gemeente sluit een contract met een vervoersbedrijf om het leerlingenvervoer uit te voeren. Hierin staan de bepalingen waaraan de vervoerder moet voldoen. De gemeente heeft  in het contract met de vervoerder geregeld hoe de vervoerder met klachten moet omgaan.

Klachten over het vervoer

Onderstaande klachten kunt u kenbaar maken bij de vervoerder:

 • De chauffeur zich niet houdt aan de verkeersregels.
 • Slechte bereikbaarheid van de vervoersmaatschappij.

De centrale van de vervoersmaatschappij is op werkdagen bereikbaar van 7.00 uur (of een half uur voor de eerste rit als deze voor 7:30 uur aanvangt) tot 18.00 uur. De centrale staat in alle gevallen ouders van leerlingen persoonlijk te woord.

 • Het vervoer in de taxibusjes van en naar school langer dan 60 minuten in beslag neemt,  tenzij wegopbrekingen dit rechtvaardigen.
 • Vervoer per schoolbus van en naar school langer dan 60 minuten in beslag neemt, tenzij wegopbrekingen dit rechtvaardigen.
 • Leerling eerder dan 10 minuten voor aanvang van de lessen op school is. 
 • Leerling later dan 10 minuten na eindtijd van de lessen van school  wordt opgehaald.

Is de klacht structureel en heeft u hierover al eens een klacht bij de vervoerder ingediend en/of wordt het niet of tijdig opgelost, dan kunt u een klacht over de vervoerder indienen bij de gemeente Enschede.

Klachten over de chauffeurs

Klachten over het gedrag van chauffeurs kunnen rechtstreeks bij het vervoersbedrijf gemeld worden. De vervoersmaatschappij zal de klacht in eerste instantie in behandeling nemen.Het is raadzaam om een kopie van de schriftelijke klacht aan de gemeente te sturen.

Is de klacht structureel en heeft u hierover al eens een klacht bij de vervoerder ingediend en/of wordt het niet of tijdig opgelost, dan kunt u een klacht over de vervoerder indienen bij de gemeente Enschede.

Klachten over gedrag van leerlingen

Bij ongewenst gedrag van of tussen leerling(en) tijdens het leerlingenvervoer, zal de  vervoerder eerst zelf maatregelen te nemen waaronder:

 • Leerlingen aanspreken op hun gedrag
 • Ouders informeren over het ongewenste gedrag van hun zoon/dochter met het verzoeken hun kind hierin te corrigeren.
 • De school op de hoogte stellen van het ongewenst gedrag van een leerling

De gemeente Enschede en vervoerder hebben in een agressieprotocol afgesproken de hoe er wordt gehandeld als een leerling zich ongewenst of agressief gedraagt.  

Hoe dien ik een klacht in?

Klacht indienen bij  vervoerder

Als u een klacht bij de vervoerder wilt indienen, moet u de volgende gegevens vermelden:

 • naam, geboortedatum en school van het kind;
 • naam van de vervoerder;
 • datum van de rit;
 • tijdstip van de rit;
 • telefoonnummer van de persoon die de klacht indient.

Vervoersmaatschappijen 

Connexxion tel: 053-4753422 m.koopman@connexxion.nl
Brookhuis Personenvervoer tel: 0541-514444 info@taxibrookhuis.nl
Luttikhuis Personenvervoer tel: 053-5388888 planning@luttikhuis-losser.nl
Brookhuis busreizen tel: 088-4607050 info@brookhuisbusreizen.nl

Klacht indienen bij de Gemeente Enschede

U kunt een klacht over een vervoerder digitaal of telefonisch indienen bij de gemeente Enschede. Via het Digitaal Loket Enschede wordt u verder geïnformeerd over het indienen en afhandelen van klachten.