Schoolbusvervoer

Voor het vervoer van leerlingen in Enschede naar scholen voor speciaal basisonderwijs, worden schoolbussen ingezet.  Dit geldt alleen voor leerlingen tot en met groep 7. Leerlingen van groep 8 worden ter voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs gestimuleerd gebruik te maken van het openbaar vervoer of fiets.
Omdat er gemiddeld 50 leerlingen in de grote schoolbus zitten, zijn er busbegeleiders aanwezig.

Opstapplaatsen Schoolbussen

De bussen rijden volgens een vooraf beschreven route en halen bij diverse opstappunten leerlingen op:

  • De leerlingen moeten zelf naar het opstappunt komen of door de ouders/verzorgers worden gebracht en gehaald.
  • In principe moeten alle leerlingen die deze school bezoeken, en maximaal tot 1.5 km van het opstappunt wonen, van deze vorm van vervoer gebruik maken.  
  • De route wordt jaarlijks in overleg tussen school, vervoerder en gemeente bekeken en eventueel aangepast.