Maatschappelijke stages

Enschede houdt maatschappelijke stages langer in stand. Het voortgezet onderwijs in Enschede en de gemeente hebben besloten om langer door te gaan met de stages dan het regeerakkoord verplicht, namelijk tot en met het schooljaar 2016-2017. Zij vinden dat een maatschappelijke stage leerlingen goed voorbereidt op actief burgerschap in onze samenleving.

Alle leerlingen in klas 3 van het voortgezet onderwijs in Enschede vervullen minimaal 30 uur een maatschappelijke stage in het vrijwilligerswerk. Zo maken zij kennis met met groepen uit de samenleving met wie ze normaal gesproken misschien weinig omgaan en zetten ze zich vrijwillig in voor anderen, hun omgeving en de organisatie. Voor de gemeente is ook de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt een belangrijk thema. Via een maatschappelijke stage kunnen jongeren immers ook snuffelen aan een mogelijke toekomstige werkomgeving.

Stimuleren actief burgerschap

Een belangrijk doel van de maatschappelijke stage is het ontwikkelen van burgerschap.  De kracht en de kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door onderlinge betrokkenheid. Dat begint met besef van wat er nodig is om een actief inwoner van onze samenleving te worden.

Landelijk onderzoek van 1Vandaag laat zien dat de grote meerderheid van de leerlingen positief is over de maatschappelijke stage. Ze vonden de stage leerzaam en deden relevante werkervaring op. Ruim 1 op de 5 leerlingen blijft ook na de stage vrijwilligerswerk doen. Het helpt leerlingen bij het maken van een goede keuze voor hun toekomst. En dus om hun talenten optimaal te gebruiken.

350 stageaanbieders

Zij helpen bijvoorbeeld mee met activiteiten in de speeltuinen, bij sportclubs, bij culturele of zorginstellingen, bij de krant,  maar ook bij evenementen zoals “Woar geet ’t opan met Kesmis”, de ViVa Zomerweken en de Enschede Marathon. Enschede beschikt over een netwerk van 350 stageaanbieders voor ruim 2.000 leerlingen.

Prijs voor waardering

Stagemakelaar Anne Venhuis is de spil in dit netwerk voor het samenwerkingsverband van scholen en gemeente met de stagebieders. Zij organiseert o.a. de jaarlijkse MaS-markt om leerling en stagebieder bij elkaar te brengen. Sinds 2013 is er de verkiezing  van de meest bijzondere stagiair en de meest bijzondere stagebieder van het schooljaar. Zij ontvangen de MaS-award. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Venhuis, makelaar maatschappelijke stage, maatschappelijkstagemakelaar@enschede.nl of 06 188 448 78.