Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs is onderwijs gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van beroepen, waarvoor een beroepskwalificerende opleiding nodig is. Beroepsonderwijs bevordert ook de algemene en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en draagt bij tot het maatschappelijk functioneren.

Voor studenten en bedrijven is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt.  Daarom werken scholen en bedrijven nauw samen bij het verzorgen van beroepsopleidingen. Per beroep is landelijk vastgelegd wat een afgestudeerde moet kennen en kunnen om het diploma te behalen. Het beroepsonderwijs kent verschillende vormen: MBO, HBO en wetenschappelijk onderwijs.