Beroepenexcursies voor leerlingen

Wie ben je als individu en waar liggen je kwaliteiten? Hoe ziet de werkgelegenheid er nu en in de toekomst uit? En welke beroepen en bedrijven zijn er? Vanuit deze uitgangspunten organiseert Beroepsvizier bedrijfs- en beroepenexcursies voor leerlingen van 10-14 jaar en hun ouders.

Beroepsvizier is ontwikkeld vanuit het project Oog voor talent dat wordt uitgevoerd op tien basisscholen en eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

Waarom leeftijd telt

Uit landelijk onderzoek en ervaring met de beroepsoriëntatie binnen ‘Oog voor Talent’ is gebleken, dat vroegtijdige oriëntatie op beroepen een meerwaarde heeft voor het kind, de ouders, de bedrijven (toekomstig personeel) en het onderwijs (kinderen kunnen beter een keuze maken).

Kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar hebben een brede interesse en staan op deze leeftijd nog open voor beroepen die zij op latere leeftijd misschien uitsluiten op basis van vooroordelen. Dat is onderzocht door de Prof. dr. Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek van Universiteit Twente, lees het interview. Ze zegt hierin onder andere:

"Kinderen kijken op een positieve manier naar beroepen als je hen leert hoe zo’n beroep bijdraagt aan een betere wereld. En daar moet je al mee beginnen als kinderen 10 à 11 jaar zijn, dus vanaf groep 7 van het basisonderwijs. Want op die leeftijd zijn kinderen op het toppunt van hun maatschappelijke interesses. Het gaat erom dat je een onderzoekende houding bij kinderen stimuleert, waardoor ze verder gaan kijken dan wat ze al kennen. Kinderen weten hun interesses niet als ze er nooit mee in aanraking zijn gekomen. Weet jij of je gitaar wilt spelen als je nog nooit een gitaar hebt gezien?"

Maatschappelijke effecten

Beroepsvizier sluit naadloos aan bij de ontwikkelingen in de huidige tijd zoals versterken van eigen verantwoordelijkheid, ontwikkeling van je talenten en voorkomen van voortijdig schooluitval. Hierdoor wordt een betere aansluiting verkregen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en dat heeft weer een gunstig effect op schoolverzuim/uitval en werkloosheid.

Ga mee op excursie!

Kijk voor de excursieagenda op www.beroepsvizier.nl.