Jeugdmonitor

De Jeugdmonitor is een digitale databank met cijfers over jongeren van 0 tot 23 jaar.

De Jeugdmonitor informeert beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden over de situatie van de jeugd bij onderstaande thema's:

  • demografische kenmerken (aantal, geslacht, afkomst, thuissituatie)
  • leefstijl, gezondheid en zorgbehoefte
  • kinderopvang, onderwijs
  • sport- en cultuurdeelname
  • werk, werkloosheid, inkomen en armoede
  • overlast en jeugdcriminaliteit

Binnen ieder thema zijn er onderzoekscijfers over verschillende onderwerpen. Bij leefstijl, gezondheid en zorgbehoefte is dat bijvoorbeeld informatie over het aantal kinderen dat rookt of overgewicht heeft. De gegevens zijn onderverdeeld naar leeftijd, geslacht en stadsdelen.

De cijfers komen binnenkort beschikbaar op deze website.