Integrale Kindcentra: IKC's

Integrale Kindcentra (IKC’s), wat zijn dat?

In Enschede zijn dertig Integrale Kindcentra (IKC’s) gevormd. Binnen zo’n IKC werken de basisscholen en de locatie(s) voor kinder- en buitenschoolse opvang intensief samen aan het realiseren van:

  • een doorlopende speel-, ontwikkel-, leer- en zorglijn realiseren voor kinderen van 0 tot 13 jaar en
  • een aanbod van (aaneengesloten) opvang en onderwijs, dat ouders in staat stelt hun werk en de zorg voor hun kinderen gemakkelijker te combineren.

De meeste IKC’s kennen het volgende aanbod:

  • Primair onderwijs (groepen 1 tot en met 8) op christelijke, katholieke en/of algemene grondslag. Vanaf een leeftijd van 5 jaar zijn kinderen leerplichtig
  • Kinderdagopvang
    • Peuterarrangementen (het peuterspeelzaalwerk voor kinderen van 2 tot 4 jaar, 8 uur per week, verdeeld over twee werkdagen).
    • Voorschoolse educatie (VVE-arrangementen) voor jonge kinderen van 2 tot 4 jaar die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij taal, rekenen, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Het consultatiebureau beoordeelt of deze ondersteuning raadzaam is en geeft hiervoor zo nodig aan de ouders een VVE-indicatiestelling voor het kind af. De kinderen die gebruik maken van voorschoolse educatie krijgen 16 uur aanbod per week, verdeeld over tenminste 4 werkdagen.
    • Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
  • Buitenschoolse opvang

Voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang brengen de kinderopvangorganisatie tarieven per uur of per dagdeel in rekening. De hoogte van die tarieven vindt op de websites van deze organisaties.

De gemeente subsidieert het aanbod van peuter- en VVE-arrangementen.

Lees hier de Eigen bijdrage peuter- en VVE-arrangementen per 1 januari 2021 (pdf).

Adressen IKC's in Enschede

De volgende kinderopvangorganisaties zijn als partner actief binnen één of meerdere IKC’s:

Adreslijst

PDFAdreslijst-kindcentra-en-aangesloten-partners.pdf