Kies kinderopvang

In Enschede zijn diverse aanbieders van kinderopvang die dagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang aanbieden.

Waar vindt u kinderopvang in Enschede

Houders van kindercentra en gastouderbureaus moeten, voordat zij van start gaan, een aanvraag tot registratie indienen in de gemeente van vestiging. Gastouderbureaus moeten voor gastouders die bij hen zijn ingeschreven een aanvraag tot registratie indienen in de gemeente waar de opvang feitelijk plaatsvindt.

Er vindt vervolgens een volledigheids- en kwaliteitstoets plaats door de gemeente en de GGD. Pas wanneer het kindercentrum, het gastouderbureau of de gastouder voldoet aan alle eisen, vindt inschrijving plaats in het landelijk register kinderopvang en mag er gestart worden. Het register is daarom een belangrijke informatiebron bij de keuze van opvang voor uw kinderen.

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u alle geregistreerde kinderopvang, ook in de gemeente Enschede.

Ga voor meer informatie over kinderopvang naar de pagina Kinderopvang.