Kindcentra

Integrale Kindcentra (IKC’s), wat zijn dat?

In Enschede zijn dertig Integrale Kindcentra (IKC’s) gevormd. Binnen zo’n IKC werken de basisscholen en de locatie(s) voor kinder- en buitenschoolse opvang intensief samen aan het realiseren van:

 • een doorlopende speel-, ontwikkel-, leer- en zorglijn realiseren voor kinderen van 0 tot 13 jaar en
 • een aanbod van (aaneengesloten) opvang en onderwijs, dat ouders in staat stelt hun werk en de zorg voor hun kinderen gemakkelijker te combineren.

De meeste IKC’s kennen het volgende aanbod:

 • Primair onderwijs (groepen 1 tot en met 8) op christelijke, katholieke en/of algemene grondslag. Vanaf een leeftijd van 5 jaar zijn kinderen leerplichtig
 • Kinderdagopvang
 • Peuterarrangementen (het peuterspeelzaalwerk voor kinderen van 2 tot 4 jaar, voor twee dagdelen van 2,5 uur per week)
  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand bij taal, rekenen, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling, in twee vormen:
  - als uitgebreid peuterarrangement: (door de GGD/Jeugdgezondheidszorg geïndiceerde peuters krijgen een extra programma bovenop de twee dagdelen peuterspeelzaalwerk. Het gaat daarbij om twee extra (en kosteloze) dagdelen)
  - als extra aanbod voor de VVE-geïndiceerde jonge kinderen binnen de groepen 1 en 2 van het primair onderwijs
 • Buitenschoolse opvang
 • Tussenschoolse opvang

Voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang brengen de kinderopvangorganisatie tarieven per uur of per dagdeel in rekening. De hoogte van die tarieven vindt op de websites van deze organisaties.

De gemeente subsidieert het aanbod van peuter- en VVE-arrangementen.

Lees hier de regeling voor de eigen bijdragen voor peuter- en VVE-arrangementen; geldig per 1 januari 2019 (pdf).

Adressen IKC's in Enschede

De volgende kinderopvangorganisaties zijn als partner actief binnen één of meerdere IKC’s:

Adreslijst

PDFAdreslijst-kindcentra-en-aangesloten-partners.pdf