Kinderopvang

Voordat ze naar school gaan is het belangrijk dat kinderen spelenderwijs kennis maken met sociale omgangsvormen en structuur. Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastoudergezinnen spelen daarbij een belangrijke rol. Het is van belang dat dit op een pedagogisch verantwoorde manier gebeurt. Daarnaast moet de opvang aan veiligheidseisen voldoen.

De gemeente zorgt voor registratie van de kinderopvanginstellingen. Daarnaast heeft zij de wettelijke taak er op toe te zien dat de opvangorganisaties aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoen die goede opvang en daarmee talentontwikkeling mogelijk maken.

Op deze pagina's vindt u informatie over het starten van een kinderopvanginstelling, het aanmelden als gastouder en toezicht op/ handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang.

Goed toezicht en handhaving kinderopvang

Uit de toezichtinformatie 2017 van de Onderwijsinspectie blijkt dat de gemeente het toezicht en de handhaving op de kwaliteitseisen in de kinderopvang goed uitvoert. Enschede scoort volgens de Onderwijsinspectie daarin beter dan andere gemeenten van vergelijkbare grootte.

In aanvulling op de toezichtinformatie staat in het "Jaarverslag Kinderopvang 2017” hoe de gemeente Enschede het afgelopen jaar het toezicht en handhaving heeft uitgevoerd.

PDFJaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2017.pdf

Meer over Kinderopvang