Kinderopvang

Voordat ze naar school gaan is het belangrijk dat kinderen spelenderwijs kennis maken met sociale omgangsvormen en structuur. Kinderopvang (waaronder ook voormalig peuterspeelzalen) en gastoudergezinnen spelen daarbij een belangrijke rol. Het is van belang dat dit op een pedagogisch verantwoorde manier gebeurt. Daarnaast moet de opvang aan veiligheidseisen voldoen.

De gemeente zorgt voor registratie van de kinderopvanginstellingen. Daarnaast heeft zij de wettelijke taak er op toe te zien dat de opvangorganisaties aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoen die goede opvang en daarmee talentontwikkeling mogelijk maken.

Op deze pagina's vindt u informatie over het starten van een kinderopvanginstelling, het aanmelden als gastouder en toezicht op/ handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang.

Goed toezicht en handhaving kinderopvang

Uit de Toezichtinformatie - Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Enschede 2019 (pdf) blijkt dat de gemeente het toezicht en de handhaving op de kwaliteitseisen in de kinderopvang goed uitvoert. De Inspectie van Onderwijs heeft dan ook besloten om de zogenaamde A-status (‘wettelijke taken rond toezicht en handhaving op orde’) van Enschede te verlengen.

In aanvulling op de (summiere) toezichtinformatie staat in het Jaarverslag 2019 Toezicht en Handhaving Kinderopvang Enschede 2019 (pdf) hoe de gemeente Enschede het afgelopen jaar het toezicht en handhaving heeft uitgevoerd en welke ontwikkelingen er op dit vlak spelen.

Meer over Kinderopvang