Als gastouder starten

Wilt u starten als gastouder in Enschede? Dan verwijzen we u graag naar het ondernemersplein. Hier kunt u vinden aan welke eisen u als gastouder moet voldoen voordat u kunt starten.

U moet bijvoorbeeld aangesloten zijn bij een geregistreerd gastouderbureau (GOB). Een geregistreerd gastouderbureau kunt u vinden via het Landelijk Register Kinderopvang. Het gastouderbureau hoeft niet gevestigd te zijn in de gemeente Enschede, u bent daarin vrij om te kiezen.

Gastouderbureau doet aanvraag bij gemeente

Uw gastouderbureau moet voor u een aanvraag tot registratie indienen bij de gemeente Enschede. Meer informatie over het indienen van een aanvraag is te vinden onder: Indienen van een verzoek tot registratie. De gemeente beoordeelt of de aanvraag volledig is ingevuld en of alle documenten zijn meegestuurd, die op het aanvraagformulier zijn aangegeven. Daarna wordt de aanvraag doorgestuurd naar de GGD Regio Twente. 

GGD toetst aanvraag

De GGD neemt contact met u op voor een inspectie van de locatie waar u de opvang gaat verzorgen. De GGD stelt vervolgens een inspectierapport op met advies voor de gemeente.  Dit inspectierapport over de kwaliteit van de kinderopvang is openbaar en wordt  gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De gemeente neemt vervolgens een besluit. Is het besluit positief? Dan wordt de locatie, waar u de opvang gaat verzorgen, opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Streng aan de Poort

De gemeente hanteert bij aanvragen tot registratie, in samenwerking met de GGD, de werkwijze ‘Streng aan de Poort’. Lees hierover meer op de pagina Streng aan de Poort.

Termijn

De gemeente neemt binnen 10 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Bij een positief besluit wordt de locatie, waar de opvang gaat plaatsvinden, opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Zowel u als uw gastouderbureau ontvangt dit besluit van de gemeente. Daarin staat ook op welke dag u mag starten met de opvang. U mag niet eerder starten dan de datum die in het besluit staat.