Een gastouderbureau starten

Wilt u een gastouderbureau starten in Enschede? Lees op het ondernemersplein welke voorwaarden er gesteld worden aan het starten van een gastouderbureau. Een gastouderbureau vangt geen kinderen op. De houder van het gastouderbureau is  verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van de gastouders, die bij het bureau zijn aangesloten. Volledigheidshalve verwijzen we u ook naar de Wet kinderopvang en onderliggende besluiten en regelingen (zoekterm 'kinderopvang'), waarin u de eisen kunt vinden die gesteld worden aan gastouderbureaus.

Streng aan de Poort

De gemeente hanteert bij aanvragen tot registratie, in samenwerking met de GGD, de werkwijze ‘Streng aan de Poort’. Zorg ervoor dat u voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het stappenplan op het ondernemersplein, voordat u de aanvraag tot registratie indient (let op: stap 4 is dan de laatste stap).  
Lees meer over onze werkwijze op de pagina Streng aan de Poort.

Indienen aanvraag tot registratie

Dien pas een aanvraag tot registratie in als u aan alle voorwaarden en relevante wet- en regelgeving voldoet. Meer informatie over het indienen van een aanvraag en de procedure daarna vindt u onder: Indienen van een verzoek tot registratie.

Termijn

De gemeente heeft een termijn van 10 weken om een besluit over de aanvraag te nemen. In die periode voert de GGD  een inspectie uit op uw locatie om te bepalen of uw gastouderbureau voldoet aan de gestelde eisen in de Wet kinderopvang. Als de gemeente uw aanvraag daarna goedkeurt, dan wordt uw gastouderbureau opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De gemeente informeert u schriftelijk over het besluit op uw aanvraag. U mag pas starten op de datum die in het besluit staat.

Inspectierapporten

De GGD stelt na elk onderzoek een inspectierapport op. Inspectierapporten over de kwaliteit van de kinderopvang en de kwaliteit van de gastouderbureaus worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

Extra informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau

Er is een folder beschikbaar met informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau. Deze informatiefolder van de GGD-GHOR (mei 2019) kunt u hier downloaden. Meer publicaties over gastouderopvang vindt u op de website van de GGD-GHOR