Een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten

Op het ondernemersplein vindt u alle informatie over het starten van kinderopvang. Stapsgewijs vindt u hier de voorwaarden waaraan u moet voldoen en zaken die u vooraf moet regelen. Volledigheidshalve verwijzen we u ook naar de Wet kinderopvang en onderliggende besluiten en regelingen (zoekterm 'kinderopvang'), waarin u de eisen kunt vinden die gesteld worden aan kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

Streng aan de Poort

De gemeente hanteert, in samenwerking met de GGD de werkwijze ‘Streng aan de Poort’.  Zorg ervoor dat u voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het stappenplan op het ondernemersplein, voordat u de aanvraag tot registratie indient (let op: stap 17 is daarmee de laatste stap). Lees meer over onze werkwijze op de pagina Streng aan de Poort

Indienen van een verzoek tot registratie

Dien pas een aanvraag tot registratie in als u aan alle voorwaarden en relevante wet- en regelgeving voldoet. Meer informatie over het indienen van een aanvraag en de procedure daarna vindt u onder indienen van een verzoek tot registratie

Termijn

De gemeente heeft een termijn van 10 weken om een besluit over de aanvraag te nemen. In die periode voert de GGD  een inspectie uit op de kinderopvanglocatie. Daarbij onderzoekt de GGD of de locatie voldoet aan alle eisen. Als de gemeente uw aanvraag daarna goedkeurt, dan wordt uw kinderopvanglocatie opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De gemeente informeert u schriftelijk over het besluit op uw aanvraag. U mag pas starten op de datum die in het besluit staat.

Inspectierapporten

De GGD stelt na elk onderzoek een inspectierapport op. Inspectierapporten over de kwaliteit van de kinderopvang worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).