Gastouder

Op het ondernemersplein kunt u vinden welke eisen er aan een gastouderopvang worden gesteld.

U moet aangesloten zijn bij een gastouderbureau (GOB). Een gastouderbureau kunt u vinden via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het gastouderbureau hoeft niet perse gevestigd te zijn in de gemeente Enschede, u bent daarin vrij om te kiezen.

Gastouderbureau doet aanvraag bij gemeente

Als u bent aangesloten bij een GOB dient deze voor u een aanvraag tot registratie in bij de gemeente waar u de opvang gaat verzorgen. Dat kan een andere gemeente zijn dan Enschede. Voorbeeld: als u kinderen gaat opvangen in Oldenzaal dan is de gemeente Oldenzaal verantwoordelijk voor uw registratie. De aanvraag tot registratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het GOB is op de hoogte van de eisen en voorwaarden.

GGD toetst aanvraag

Nadat uw aanvraag is ingediend bij de gemeente wordt deze doorgestuurd naar de GGD Regio Twente. Deze toetst of de aanvraag en de opvanglocatie aan alle eisen voldoet en brengt advies uit aan de gemeente.

Termijn

De gemeente probeert uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Zij heeft uiterlijk 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode zal de GGD de gegevens en omstandigheden controleren.

Inspectierapporten

De inspectierapporten van de GGD over de kwaliteit van de kinderopvangorganisaties worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).