Hoe werkt het?

Als uw locatie aan het bestemmingsplan voldoet en u de benodigde vergunningen geregeld heeft, kunt u een verzoek tot registratie doen van een kinderopvanginstelling in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De gemeente kan dat voor u regelen.

U kunt hier een keuze maken:

Kwaliteitseisen en registratie

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor goede uitvoering en naleving van deze wet. De GGD voert, in opdracht van de gemeente, het toezicht op de locaties uit. Daarbij beoordeelt de GGD of de instelling aan de kwaliteitseisen voldoet. Deze eisen gaan onder andere over:

  • de veiligheid en gezondheid 
  • de opleiding van het personeel 
  • de inzet van stagiaires 
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen 
  • de groepsgrootte 
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk 
  • de voorwaarden voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) als dit wordt aangeboden.

Als blijkt dat een instelling voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen wordt zij opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).