Indienen verzoek tot registratie

Dien uw verzoek tot registratie van kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, de voorziening voor gastouderopvang of uw gastouderbureau pas in als aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. De gemeente gebruikt de werkwijze Streng aan de Poort

Let op: Een verzoek tot registratie van een voorziening voor gastouderopvang (gastouder), moet worden ingediend door het geregistreerde gastouderbureau waarbij de gastouder is aangesloten.

Gebruik voor het indienen van een verzoek tot registratie het juiste aanvraagformulier:

Het indienen van een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang bij de gemeente Enschede is kosteloos (geen legeskosten).

Voor- en vroegschoolse educatie

Geef in uw aanvraag aan als u ook voorschoolse educatie gaat aanbieden.
Aan voorschoolse educatie worden naast aanvullende wettelijke kwaliteitseisen ook gemeentelijke eisen gesteld. Zo wordt bijvoorbeeld van u gevraagd een samenwerking met 1 of meerdere scholen te hebben, als onderdeel van een Integraal Kind Centrum (IKC). Met de betreffende school of scholen maakt u afspraken over onder meer een doorgaande didactische lijn en warme overdracht zodra het kind naar de basisschool gaat. Heeft u nadere vragen over (de eisen aan) het aanbieden van voorschoolse educatie? Stuur dan een mail aan registratiekinderopvang@enschede.nl.

Verzenden

Stuur de volledig ingevulde formulieren, bij voorkeur per mail, naar:  registratiekinderopvang@enschede.nl 

Of naar het postadres:
Gemeente Enschede
T.a.v. afdeling Omgeving&Recht, Team Vergunnen / Kwaliteit Kinderopvang
Postbus 20
7500 AA Enschede

Wijzigingen na registratie

Als er iets wijzigt in uw gegevens, nadat u geregistreerd bent in het Landelijk Register Kinderopvang, dan moet u dit meteen doorgeven aan de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste wijzigingsformulier:

Voor een houderwijziging moet een wijzigingsformulier ingediend worden. Voor een verhuizing van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of voorziening voor gastouderopvang moet naast een aanvraag exploitatie ook een wijzigingsformulier ingediend worden (voor beëindiging van de exploitatie op het oude adres). Zie voor de benodigde stappen in deze gevallen ook ons PDFhandhavingsbeleid.