Kinderopvang op sociaal-medische basis

Kinderopvang op sociaal-medische basis is alleen bedoeld voor kinderen van ouders waarvan de opvoedcapaciteit door lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperkingen tijdelijk te kort schiet. Dit onder voorwaarde dat er geen voorliggende voorzieningen zijn die (effectief) ingezet kunnen worden.
Kinderopvang op sociaal-medische basis moet de enig juiste oplossing zijn van het probleem. De Wijkwijzer helpen u hierbij. Mailen via info@wijkteamsenschede.nl of bellen via 053- 4817900 kan ook.

Bij kinderopvang op sociaal-medische basis betaalt de gemeente een deel van de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de gemeentelijke tegemoetkoming is afhankelijk van het belastbaar gezinsinkomen.