Kinderopvang starten: Hoe vraag ik dat aan?

Wanneer u een kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO) wilt beginnen, moet u een aantal zaken regelen. Zie hiervoor Kinderopvang starten.

Voordat u (vervolgens) een verzoek tot registratie van een kinderopvanginstelling in het Landelijk Register Kinderopvang indient bij de gemeente, checkt u eerst of uw locatie aan het bestemmingsplan voldoet en regelt u de benodigde vergunningen.

Bestemmingsplanwijziging/ontheffing

Voor het maken van een afspraak voor bestemmingsplaninformatie of het indienen van een ontheffing van het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 481 71 00.

Omgevingsvergunning

Bel de gemeente via (053) 481 71 00 voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, zoals een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik en eventueel voor de activiteit bouwen.

Aanvragen

Na het doorlopen van bovengenoemde stappen, meldt u uw gastouderbureau, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier. Deze staan hieronder weergegeven:

Wijzigingen

Als er iets wijzigt in uw gegevens dan moet u dit op tijd doorgeven aan de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste wijzigingsformulier:

Verzenden

Volledig ingevulde formulieren kunt u sturen naar:

Gemeente Enschede
T.a.v: Kwaliteit Kinderopvang 
Postbus 20
7500 AA  ENSCHEDE

E-mail: registratiekinderopvang@enschede.nl