Kinderopvangtoeslag

Naast de kwaliteit van de kinderopvang is ook de financiering van de kinderopvang geregeld in de Wet Kinderopvang. In deze wet is opgenomen dat ouders zelf voor kinderopvang moeten zorgen en een overeenkomst moeten sluiten met de instelling die de kinderen opvangt. Daarnaast regelt de wet dat de kosten van kinderopvang door ouders, werkgever en het Rijk (via de Belastingdienst) gedeeld worden. 

Wanneer u als ouder(s) in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming van het Rijk in de kosten voor de kinderopvang, dan moet u gebruik maken van kinderopvang die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Kinderopvang die hierin is opgenomen moet voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang en wordt volgens de wettelijke normen getoetst op verantwoorde en veilige opvang.

De tegemoetkoming van het Rijk, de kinderopvangtoeslag, vraagt u aan bij de Belastingdienst. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op kinderopvangtoeslag. Op toeslagen.nl vindt u deze voorwaarden en kunt u een proefberekening maken van de hoogte van de tegemoetkoming.

Het is belangrijk dat u de kinderopvangtoeslag op tijd aanvraagt, omdat het niet meer mogelijk is om met terugwerkende kracht aan te vragen. Ook als u geen kinderopvang of –toeslag meer nodig heeft, moet u zelf zorgen dat de toeslag wordt stopgezet. Geef daarom veranderingen in uw situatie, inkomen en tijdstippen van kinderopvang op tijd aan de Belastingdienst door. Zo voorkomt u dat u te veel toeslag ontvangt.