Overige wet- en regelgeving

Bestemming

Het bestemmingsplan moet het toestaan dat er, op een specifiek adres, een kinderopvanglocatie of gastouderbureau wordt geëxploiteerd. Vraag bij de publieksbalie van de gemeente Enschede na wat de bestemming is van het pand/de grond waar u een kinderopvanglocatie of gastouderbureau wilt beginnen. Via Ruimtelijke plannen kunt u ook digitaal bestemmingsplannen inzien.

Soms moet er ‘een omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ worden aangevraagd. Maak een afspraak voor bestemmingsplaninformatie via telefoonnummer (053) 481 71 00. Het daadwerkelijk in behandeling nemen van een aanvraag ‘omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ kost in 2021 € 319,25 (reguliere procedure).

Bouwbesluit 2012

Voordat u een pand in gebruik neemt voor kinderopvang, dient u te onderzoeken of het pand voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Wij adviseren u om via een adviesbureau een bouwbesluittoets uit te laten voeren. U voorkomt daarmee dat u achteraf het pand moet verbouwen om aan de bouwbesluiteisen te voldoen.

Vergunningen

Voor de start exploitatie van een kinderopvanglocatie moet u in het bezit zijn van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (gebruiksvergunning). Bij bouw of verbouw dient u tevens in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning activiteit bouwen (bouwvergunning).

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Wanneer een kinderopvanglocatie opvang biedt aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, dan dient u in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (gebruiksvergunning). Bel hiervoor (053) 481 71 00.

Omgevingsvergunning activiteit bouwen (bouwvergunning)

Wilt u een heel nieuw pand bouwen of een bestaand pand (of uw woning) verbouwen voor kinder- of gastouderopvang (of vestiging van een gastouderbureau)? Dan dient u (mogelijk) in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning activiteit bouwen (bouwvergunning). Bel hiervoor (053) 481 71 00.

Voordat het gebruik start moeten benodigde vergunningen altijd zijn verleend.

Termijnen en kosten

De tijd voor het behandelen van bovengenoemde aanvragen kan max. 8 weken (bij een reguliere procedure) maar ook max. 26 weken (uitgebreide procedure) zijn. De beslistermijn is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. De beslistermijn kan, indien nodig, ook verlengd worden.

Een aanvraag voor de omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ wordt volgens de uitgebreide procedure behandeld.

Het behandelen van de aanvraag ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouw’ of ‘de activiteit brandveilig gebruik’ kost geld. Het bedrag wordt berekend op basis van inhoud of gebruiksoppervlak. De tarieven staan in de tarieventabel van de legesverordening van de gemeente Enschede.