Procedure na indienen verzoek tot registratie

Vóór het indienen van een verzoek tot registratie van uw kinderopvangvoorziening, moet u eerst een aantal stappen doorlopen. Zie hiervoor Kinderopvang starten. Daarna kunt u een verzoek tot registratie indienen en verloopt de procedure als volgt.

GGD toetst aanvraag

Nadat uw aanvraag is ingediend bij de gemeente wordt deze doorgestuurd naar de GGD Regio Twente. Deze toetst of de aanvraag en de opvanglocatie aan alle eisen voldoet en brengt advies uit aan de gemeente.

Termijn

De gemeente probeert uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Zij heeft uiterlijk 10 weken de tijd om de kinderopvangorganisatie of voorziening voor kinderopvang in te schrijven. In deze periode zal de GGD de gegevens en omstandigheden controleren.

Inspectierapporten

De inspectierapporten van de GGD over de kwaliteit van de kinderopvangorganisaties en voorzieningen voor kinderopvang worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LKR)