Wat kost het?

Bestemmingsplanwijziging/ontheffing

Wanneer het nodig is om een ontheffing voor strijdigheid met het bestemmingsplan aan te vragen dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. De kosten staan in de legesverordening van de gemeente Enschede.

PDFLegesverordening 2018.pdf

Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht. De kosten staan in deĀ legesverordening van de gemeente Enschede.

Registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

De aanvraag tot registratie en de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is kosteloos.