Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs om zijn of haar talenten te ontdekken en ontwikkelen, zodat ze een goede plek in de maatschappij kunnen verwerven. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt.

Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of aangewezen zijn op een speciale school die flink uit de buurt ligt.

Het vervoer naar school kan dan een probleem worden. De Gemeente Enschede kan daar in veel gevallen bij helpen. Op deze website vindt u de juiste informatie en de regels over leerlingenvervoer in Enschede.

Regeling Leerlingenvervoer is veranderd

In december 2014 heeft de Enschedese gemeenteraad een nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer vastgesteld.

PDFverordening-leerlingenvervoer-2015.pdf

Wat zijn de belangrijkste wijzingen?

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 vervalt het recht op vergoeding van de  vervoerskosten voor leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs die zelfstandig per fiets en het openbaar vervoer kunnen reizen. Voor deze leerlingen is er, als aan de voorwaarden wordt voldaan,  een tijdelijke tegemoetkomingsregeling. Meer informatie over de tijdelijke tegemoetkomingsregeling.

 

Meer over Leerlingenvervoer