Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs om zijn of haar talenten te ontdekken en ontwikkelen, om zo een goede plek in de maatschappij te kunnen verwerven. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt.

Meestal is dat geen probleem: de school ligt vaak op loop- of fietsafstand van huis of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben, of aangewezen zijn op een speciale school die flink uit de buurt ligt.

Het vervoer naar school kan dan een probleem zijn. De gemeente Enschede kan daar in veel gevallen bij helpen. In de Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2017 (PDF) is vastgelegd op welke wijze dit wordt gerealiseerd.

PDFVerordening Leerlingenvervoer 2017.pdf

Op de pagina’s hieronder vindt u informatie over het leerlingenvervoer in Enschede.

Meer over Leerlingenvervoer