Hoe werkt het?

Hoe vraag ik aan?

  • Het juiste aanvraagformulier downloaden, printen en invullen.
  • Vergeet niet aanvullende bewijsstukken zoals inkomensverklaringen of medische bewijsstukken bij te voegen.
  • Onvolledig ingevulde formulieren en formulieren waarbij geen aanvullende bewijsstukken zijn geleverd, worden niet in behandeling genomen!

Wanneer beslist de gemeente op mijn aanvraag?

De gemeente besluit binnen 8 weken, na ontvangst van uw aanvraag, of er een vervoersvoorziening wordt toegekend. In de tussenliggende periode zult u zelf uw zoon of dochter naar school moeten brengen.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Als de leerling naar een regulier bijzonder basisonderwijs gaat (met religieuze of levensbeschouwelijke richting) of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) bezoekt kan een eigen bijdrage in het vervoer nodig zijn. Dit is afhankelijk van uw inkomen en eventueel inkomen van uw partner. De eigen bijdrage wordt in een keer voor aanvang van het leerlingenvervoer in rekening gebracht. 

De eigen bijdrage voor schooljaar 2017-2018 bedraagt: € 318,50

Bij de aanvraag moet u aangeven of uw gezamenlijke inkomen boven of onder de inkomensgrens ligt. Als u gezamenlijke inkomen niet meer is dan € 25.200,- moet u ook altijd uw "inkomensverklaring" meesturen over 2013. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543.

Hoe kan ik bezwaar indienen?

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u volgens de Algemene Wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzending van het besluit (de beschikking) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:
Commissie voor bezwaar en beroep
postbus 20
7500 AA Enschede

Dit bezwaarschift moet ondertekend zijn en in ieder geval de redenen bevatten waarom u bezwaar maakt. Het is wenselijk om een kopie van het besluit mee te sturen.