Klachten en meldingen

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Regelingen Leerlingenvervoer. Dat betekent dat de gemeente moet zorgen voor goed vervoer van leerlingen van en naar school, waar dat nodig of gewenst is.

De gemeente sluit een contract met een vervoersbedrijf om het leerlingenvervoer uit te voeren. Hierin staan de bepalingen waaraan de vervoerder moet voldoen. De gemeente heeft in het contract met de vervoerder geregeld hoe de vervoerder met klachten moet omgaan.

Klachten meldt u in eerste instantie aan de vervoerder als u daar niet uitkomt, kunt u het Team Leerlingenvervoer op de hoogte stellen via e-mail: leerlingenvervoer@enschede.nl of telefoon 053- 4817113.