Vormen van leerlingenvervoer

Er zijn vier vormen van bekostiging van leerlingenvervoer. De vorm van vervoer wordt bepaald op basis van de mogelijkheden van de leerling en het vervoersadvies van de school. Eventueel kan een medische keuring door een onafhankelijke keuringsinstantie nodig zijn.

1. Fietsvergoeding

Leerlingen die zelfstandig of onder begeleiding kunnen fietsen, krijgen een vergoeding. Als (tijdelijke) begeleiding nodig is, ontvangt de begeleider ook een vergoeding.

2. Openbaar vervoer

Schoolbus speciaal basisonderwijs

De gemeente organiseert het openbaar vervoer voor leerlingen tot en met groep 7, naar scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), door de inzet van schoolbussen. De leerling wordt opgehaald bij een opstappunt op maximaal 1,5 km van het woonadres. De leerlingen moeten zelf naar het opstappunt komen of door de ouders/verzorgers worden gebracht en gehaald. In de schoolbus zitten gemiddeld 50 leerlingen en er is een begeleider aanwezig.

Leerlingen van groep 8 van het SBO worden, ter voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs, gestimuleerd om gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets.

Ov-abonnement

Leerlingen die - met of zonder (tijdelijke) begeleiding - kunnen reizen met het openbaar vervoer, ontvangen een OV-abonnement voor de afstand van het woonadres naar de school. Als (tijdelijke) begeleiding nodig is, ontvangt ook de begeleider een OV-abonnement.

3. Aangepast vervoer (taxi)

Leerlingen die vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap niet in staat zijn (ook niet onder begeleiding) om gebruik te maken van het openbaar vervoer, komen in aanmerking voor het vervoer per taxi (aangepast vervoer).

Een leerling kan ook in aanmerking komen voor aangepast vervoer als de reistijd met het openbaar vervoer langer is dan 1,5 uur en de reistijd per taxi (aangepast vervoer) tot de helft korter wordt. .

En een leerling kan ook in aanmerking komen voor aangepast vervoer (taxi) als er geen openbaar vervoer rijdt naar de plaats van bestemming.

De leerling wordt in een taxi(busje) vervoerd vanaf het huisadres naar school; meestal samen met andere personen.

4. Eigen vervoer

Ouders/verzorgers van leerlingen die in aanmerking komen voor aangepast of openbaar vervoer, kunnen aangeven of ze de leerling zelf willen vervoeren met de fiets of de auto. De vergoeding is een bedrag op basis van openbaar vervoer of een kilometervergoeding voor de fiets of auto.