Wie komt in aanmerking

Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen die staan ingeschreven op een school in het:

  • Bijzonder basisonderwijs (religie of levensovertuiging) op meer dan 6 km van het woonadres.
  • Speciaal basisonderwijs (SBO) op meer dan 3 km van het woonadres. 
  • Speciaal onderwijs (SO) op meer dan 3 kilometer van het woonadres.
  • Basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs. Het gaat dan om leerlingen die op grond van een structurele lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap niet zelfstandig - en ook niet onder begeleiding - met het openbaar vervoer kunnen reizen. Voor deze leerlingen geldt geen afstandscriterium.
     

Leerlingenvervoer is van toepassing voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Kiest u een school die verder weg gelegen is, terwijl hetzelfde onderwijs dichterbij wordt aangeboden, dan komt u niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.

De afstand van het woonadres naar het adres van de school wordt berekend met behulp van een routeplanner.