Leerplicht

De meeste kinderen en jongeren in Enschede vinden hun weg in opleidingenland. Ze behalen een diploma, krijgen een baan en nemen hun plek in de samenleving in, waar ze hun talenten verder ontwikkelen. Er zijn ook jongeren die daar meer moeite mee hebben. Zij hebben een langere weg te gaan om een diploma te behalen, of verlaten de school zelfs zonder diploma. Dat is jammer, want een jongere die zonder zo’n “startkwalificatie” de school verlaat, beperkt al op jonge leeftijd zijn keuzemogelijkheden.

Daarom is het beleid in Enschede er op gericht om schooluitval zo veel mogelijk te voorkomen. Hoe eerder problemen onderkend worden, hoe beter. De gemeente draagt daarin verantwoordelijkheid. Samen met partners wordt bij dreigende problemen gezocht naar een adequate oplossing, zodat niemand buiten de boot hoeft te vallen.

Mocht u na het lezen van de website nog vragen hebben dan kunt u ons e-mailen op leerplicht@enschede.nl.

Postadres

Gemeente Enschede
Team Onderwijs & Kinderopvang
Postbus 20
7500 AA Enschede 

 

Meer over Leerplicht