Wetgeving leerplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht

Bijna alle kinderen in Nederland gaan als ze 4 jaar zijn naar de basisschool. Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht.

Leerplicht: voor wie?

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit, nieuwkomers (illegalen, asielzoekers en vreemdelingen) en kinderen die in Nederland wonen maar in het buitenland (grensstreek) naar school gaan. Kinderen zijn verplicht om uiterlijk de eerste dag van de nieuwe maand nadat zij 5 zijn geworden naar school te gaan. Een kind mag naar school als het 4 jaar wordt.

Kwalificatieplicht

Naast de leerplicht bestaat sinds 2007 de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot 18 jaar onderwijs moeten volgen tot zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havodiploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen die de overheid heeft ingesteld om schooluitval van jongeren tegen te gaan en de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. De kwalificatieplicht is geregeld in de Leerplichtwet.

Uitzonderingen voor de kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt niet in de volgende gevallen:

  • Een jongere heeft een schooldiploma of getuigschrift van de praktijkschool. Deze jongeren kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau.
  • Een jongere zit op een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
  • De leerplichtambtenaar heeft in individuele gevallen vrijstelling gegeven aan jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie kunnen halen.

Regionaal Meld en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC)

De kwalificatieplicht eindigt zodra de leerling 18 jaar wordt. Als de leerling alleen zonder startkwalificatie de school verlaat valt hij het onder het RMC-besluit.
Het RMC-besluit richt zich op 18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie en wordt uitgevoerd binnen de afdeling Leerplicht. De leerplichtconsulent kan een voortijdig schoolverlater in samenwerking met haar netwerkpartners helpen om een opleiding of een (leerwerk)baan te vinden.