Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Enschedese jeugd klaar voor de toekomst

In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) staat hoe onderwijsinstellingen zich samen met de gemeente willen inzetten voor zelfbewuste, zelfverantwoordelijke jongeren, die hun talenten kennen en die weten te gebruiken. Jongeren die klaar zijn voor de toekomst waarin ze zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De LEA is het resultaat van co-creatie tussen leerlingen, ouders, docenten, ondernemers en bestuurders. De agenda is een belofte aan alle kinderen en jongeren in Enschede voor 2020. Een aantal leerlingen uit het voortgezet onderwijs heeft meegeschreven aan de LEA. Zij stellen dat jongeren graag willen meedoen in de samenleving en het liefst échte problemen oplossen, met zichtbare resultaten.

De LEA is vooral bedoeld om energie te geven aan wat de gemeente en onderwijspartners samen willen bereiken, welke initiatieven daar nu al goed bij passen en welke nieuwe wegen ingeslagen moeten worden. Belangrijk daarbij is de gezamenlijke inspanning: alleen met goede samenwerking  worden de gewenste doelen bereikt.

Lees hier de Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022.