Alert message

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Onderwijs Jeugdhulp Arrangement OJA

In Enschede willen we alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. In een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA) werken (speciaal)onderwijs, jeugdhulpaanbieders en de gemeente Enschede samen. Een belangrijk doel is om vroegtijdig en snel ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben op/na school en thuis.

Bekijk het informatiefilmpje over OJA.