Informatie voor gezinnen

Ben je een leerling of gaat uw kind naar een school met een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA)? En wilt u meer weten over wat de OJA op uw school inhoudt? Of heeft u een vraag over (extra) ondersteuning voor uw kind? Neem dan contact op met uw school.

Of lees eerst het ervaringsverhaal van de familie Weeghel: 'Accepteer hulp voor je kind én voor jezelf' (pdf). Daarin vertellen zij hoe het Onderwijds Jeugdhulparrangement uitkomst kan bieden voor gezinnen.

Wilt u graag algemene informatie over het proefproject OJA, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Linda Kuiper, werkzaam bij de gemeente Enschede, mailadres l.kuiper@enschede.nl, tel 06 22401946.