OJA in het kort

Vaak heeft de juf of meester in de klas als één van de eersten door dat een kind niet lekker in zijn vel zit en misschien wel deskundige hulp nodig heeft. Deze hulp kan nodig zijn om op school goed mee te kunnen doen, maar deze hulp kan soms ook thuis nodig zijn. Goede afstemming en samenwerking tussen onderwijs, onderwijsondersteuning en jeugdhulp is essentieel om kinderen alle kansen te bieden zich gezond en veilig te ontwikkelen.

Hoe is dit geregeld?

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is de gemeente Enschede gestart met Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA) op zes scholen. Dit is een proefproject voor de duur van 5 schooljaren. Bij een OJA werkt iedere deelnemende school samen met één hoofdaanbieder van jeugdhulp. De jeugdhulpverleners zijn in school aanwezig. Samen met de leerling en ouders(s) bepalen de hulpverlener en school welke hulp passend en noodzakelijk is.

Wat levert het op?

Kinderen krijgen veelal eerder en sneller ondersteuning door de werkwijze in een OJA. Als het maar even kan, wordt die ondersteuning op school gegeven, zodat kinderen niet na schooltijd nog door hoeven naar een jeugdhulpaanbieder. Voor ouders is het eenvoudiger om in een vertrouwde omgeving hun hulpvraag te stellen. Zo ontstaat ondersteuning dichtbij het kind en de ouders.

Deelnemende scholen en hoofdaanbieders

  • Bonhoeffer College Vlierstraat Praktijkonderwijs; hoofdaanbieder Pluryn
  • Speciaal Onderwijs Het Reliëf; hoofdaanbieder Pluryn
  • Voortgezet Speciaal Onderwijs Neon College, locatie Enschede; hoofdaanbieder Pluryn
  • Speciaal Basis Onderwijs Dr. Ariënsschool; hoofdaanbieder Jarabee
  • Speciaal Basis Onderwijs De Spinaker; hoofdaanbieder Jarabee
  • Speciaal Basis Onderwijs De Tender; hoofdaanbieder Jarabee