Naar het MBO

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep. Na een mbo-opleiding kunnen studenten ook doorstromen naar een vervolgopleiding in het mbo of het hoger beroepsonderwijs (hbo).

De meeste MBO-opleidingen zoals bouw, techniek en zorg worden gegeven op het Regionaal Opleidingencentrum (ROC). Groene opleidingen (voeding, natuur en milieu) zijn te volgen op het Agrarisch Opleidingscentrum (AOC). Er zijn ook MBO-vakscholen; zij verzorgen MBO-opleidingen in één branche. Het MBO kent vier niveaus:

Niveau 1: entreeopleiding (voorheen assistentopleiding): Onder begeleiding eenvoudige taken uitvoeren. Toelating voor 16 jaar en ouder, zonder diploma van het voortgezet onderwijs.

Niveau 2: basis-beroepsopleiding: Vooral uitvoerend aan de slag. Voor toelating is minimaal VMBO-diploma basisberoepsgerichte leerweg vereist.

Niveau 3: vakopleiding: Zelfstandig werken. Voor toelating is minimaal VMBO-diploma kaderberoepsgerichte leerweg vereist.

Niveau 4: middenkaderopleiding of specialistenopleiding: Volledig zelfstandig uitvoeren van werk, breed inzetbaar in het vakgebied. Voor toelating is minimaal diploma VMBO-diploma kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische en gemengde leerweg vereist. Doorstromen naar een hoger niveau is meestal mogelijk.

Wat betekent BOL en BBL?

Op elk MBO-niveau kan een leerling kiezen uit twee leerwegen:

De Beroepsopleidende Leerweg (BOL), de dagopleiding voor een beroep, met stage om praktijkervaring op te doen. Het praktijkonderdeel bevat tussen de 20 en 60% van de opleiding.

De Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Vier dagen per week aan de slag als leerling-werknemer in een bedrijf of instelling en één dag (of twee avonden) per week naar school. Beide manieren van leren, dus de praktijk in het bedrijf en de theorie op het ROC, vullen elkaar aan en vormen samen de beroepsopleiding.

Soms kunnen leerlingen met een VMBO-basisopleiding ook op de eigen school blijven en doorleren voor een MBO-niveau 2 diploma. Dit is een zogenaamd VM2-traject.

Handige links

Keuzegids MBO, www.keuzegids.org/mbo
Regionaal Opleidingscentrum van Twente, www.rocvantwente.nl
Agrarisch Opleidingscentrum Oost Nederland, www.aoc-oost.nl

Gespecialiseerde MBO-opleidingen

Johan Cruyffcollege, voor topsporters en talenten, www.cruyffcollege.nl
Zomerschool, zo kunnen mbo-studenten hun slagingskans op het mbo vergroten. De vmbo-leerling wordt voorbereid op het taal- en rekenniveau dat nodig is op het mbo.

Kosten en tegemoetkoming

Naar school gaan en studeren kost geld. Soms kan de overheid daar een handje bij helpen, met bijvoorbeeld studiefinanciering. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over Studiefinanciering voor studenten in het MBO. Behalve de schoolkosten (boeken, schriften, enzovoort) moeten leerlingen van zestien jaar en ouder ook les- of cursusgeld betalen. De kosten variëren per opleiding.

Als u de kosten van de opleiding niet of maar gedeeltelijk kunt betalen, kunt u voor uw kind tot 18 jaar een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Of u in aanmerking komt hangt af van een aantal factoren, zoals inkomen, het soort school en het aantal kinderen in het gezin.

Studenten vanaf 18 jaar kunnen online studiefinanciering aanvragen bij DUO