Talentontwikkeling

De gemeente pakt haar rol om samen met de jongere zelf, de ouders of opvoeders, het onderwijs, de kinderopvang, (sport)verenigingen, werkgevers en vele anderen bij te dragen aan de talentontwikkeling van de jeugd.

Bij talentontwikkeling van de jeugd zijn 3 thema’s belangrijk:

  1. Verhogen van het opleidingsniveau en benutten van talenten
  2. Verbeteren van de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
  3. Vergroten van zelfredzaamheid en alleen ondersteunen indien nodig: zo licht en zo dichtbij mogelijk.

De levenslijn van een jongere is daarbij de richtlijn: 3 overgangen zijn belangrijk en daar richt de gemeente zich op:

  1. Van huis naar school > de overgang van de voorschoolse periode naar primair onderwijs (o.a. Kindcentra, passend onderwijs, leerlingenvervoer, opvoedondersteuning, brede talentontwikkeling).
  2. Van school naar school > de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (o.a. leerplicht, beroepenoriëntatie, ouderbetrokkenheid, voorlichting schoolkeuze).
  3. Van school naar werk > de overgang van school/studie naar het verkrijgen van een plek op de arbeidsmarkt (voorlichting beroepskeuze, jobcoaching).

 

Meer over Talentontwikkeling