Toezicht kwaliteit en meldingsplicht

Op 1 juli 2016 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet op de jeugdverblijven. Daarin wordt het toezicht op de kwaliteit van jeugdverblijven geregeld die niet door de overheid worden gesubsidieerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een internaat. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op een jeugdverblijf dat wordt gefinancierd met private middelen. Jaarlijks worden de jeugdverblijven geïnspecteerd op de kwaliteitseisen vanuit de wet.

Bent u houder van een jeugdverblijf? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan.

U bent houder van een jeugdverblijf als:

  • u in een half jaar tijd 4 of meer minderjarigen opvangt;
  • deze minderjarigen geen gezins- of familierelatie met u hebben;
  • de minderjarigen meer dan de helft van de tijd bij u overnachten, of naar verwachting zullen overnachten.

De Wet op de jeugdverblijven is dan op u van toepassing. Behalve als uw inrichting al onder een andere vorm van wettelijk toezicht valt. De GGD voert, in opdracht van de gemeente, het toezicht uit op de jeugdverblijven. Meer informatie over dit toezicht en de uitvoering van de inspecties kunt u (in het Nederlands en Turks) nalezen in PDFde factsheet Toezicht op Jeugdverblijven.

Start jeugdverblijf melden bij de gemeente

Gaat u een jeugdverblijf starten, verhuizen met uw jeugdverblijf of bent u houder van een jeugdverblijf? Dan moet u dat melden aan de gemeente. Dat kan per mail via registratiekinderopvang@enschede.nl of per post naar:

Gemeente Enschede
T.a.v. Afdeling Omgeving&Recht, Team Vergunnen / Kwaliteit Kinderopvang
Postbus 20
7500  AA Enschede

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de Wet op de jeugdverblijven, de eisen uit deze wet of het toezicht hierop? Stuur dan een e-mail naar registratiekinderopvang@enschede.nl.