Ontbijt Mantelzorg 5 april 2016

Op de vroege ochtend van 5 april namen 65 deelnemers uitgerust deel aan het Ontbijt Mantelzorg in de theaterzaal van Prismare. Dit ontbijt werd georganiseerd door gemeente Enschede met als doel om het actieplan Mantelzorg samen verder uit te werken.

Na een aftrap van beleidsadviseur Hennie Maartens en wethouder Jurgen van Houdt gingen de gesprekken aan de vijf thematafels van start. Iedereen kreeg de 'opdracht' om te komen tot minimaal twee vervolgacties voor het komende jaar. Vervolgacties die met aanwezige ontbijtdeelnemers en gemeente in de samenleving opgevolgd en uitgezet kunnen worden rondom mantelzorg. De belangstelling om gezamenlijk acties te vervolgen bleek groot onder aanwezige mantelzorgers en organisaties.

De onderwerpen van de thematafels en tafelvoorzitters waren:

Mantelzorg en werkgevers

Met Joke Elferink, bedrijfsmaatschappelijk werk, Apollo Vredestein

Mantelzorg en onderwijs – Oog voor jonge mantelzorgers

Met Peter van Lange, docent levensbeschouwing, Bonhoeffer College

Samenwerking formele en informele zorg – afstemming mantelzorgtaak

Met Henk Eleveld, P&O Adviseur/Projectleider, Livio

Mantelzorgondersteuning/respijtzorg

Met Yvonne Barelds, wijkcoach, Gemeente Enschede

Online hulpverlening voor mantelzorgers

Met Sander Meijer, wijkteammanager, gemeente Enschede

Meewerken met het vervolg?

Bent u als mantelzorger geïnteresseerd om mee te werken aan het vervolg en/of benieuwd naar het volledige verslag met opvolgacties en foto’s? Neem contact op met Stèphan Meijer van gemeente Enschede; stephan.meijer@enschede.nl.