Ook Grolsch wekt op!

02 november 2016

Op 19 september ging Enschede wekt op! van start; een campagne die het opwekken van duurzame energie stimuleert en Enschedeërs uitnodigt mee te denken bij het zoeken naar locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie.

In deze rubriek beschrijft telkens één van de initiatiefnemers wat duurzame energie voor hem betekent. Vandaag het woord aan Grolsch.

“Voor Grolsch is 'duurzaam en verantwoord ondernemen' (DVO) een onlosmakelijk deel van ons bestaan. We verduurzamen onze bedrijfsvoering en zijn betrokken bij de wereld om ons heen. Circulair denken en doen is daarbij ons uitgangspunt. Onze brouwerij heeft een recyclepercentage van maar liefst 99,8%.

De verschillende processen binnen onze brouwerij – van het brouwen van bier, het koelen ervan tot het afvullen van flessen – gebruiken energie. Om het milieu minder te belasten vinden we dat we daar zo zuinig mogelijk mee om moeten gaan. Door energie-efficiënter te werken en hierin te investeren reduceren we ons energieverbruik en daardoor ook de CO2-uitstoot.

In onze eigen afvalwaterzuivering produceren we een aanzienlijke hoeveelheid biogas (=groene energie). Maar liefst 18% van onze totale energiebehoefte produceren we op deze manier zelf. Hierdoor verbruiken we minder aardgas én wordt het milieu minder belast.

Met 20% duurzame energieopwekking leveren we meer dan de door de overheid gestelde doelstelling. En daar zijn we best een beetje trots op!”

Kijk voor meer informatie op: http://dvo-jaarverslag.koninklijkegrolsch.nl/.