De Agenda van Oost

Ieder jaar kijken de samenwerkingspartners van Enschede Oost samen naar wat er nodig is om Oost nog mooier te maken. De samenwerkingspartners zijn o.a. de wijkraden, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, politie, welzijnsorganisaties, Sportaal, het onderwijs en de gemeente.

Samen bepalen we welke concrete projecten en ontwikkelingen prioriteit krijgen. Deze verwerken we in een jaarplan. De infographic laat in één oogopslag de belangrijkste ambities zien voor het jaar 2021.

Infographic met samenvatting van de Stadsdeelagenda Oost. Uitgeschreven tekst staat bij de afbeelding.

Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda Oost 2021

In de PDFStadsdeelagenda Oost vindt u de ambities en doelen op hoofdlijnen. Deze zijn samen met bewoners en partners bepaald.