GroenBlauw Wooldrik

GroenBlauw Wooldrik
De komende jaren maken we het Wooldrik klaar voor het weer van de toekomst. De zomers worden steeds warmer, droge perioden duren langer en extreme regenbuien komen vaker voor. Wanneer het hard regent, komt een deel van de Zuid Esmarkerrondweg onder water te staan. De riolering kan al het water tegelijk niet kwijt. Putdeksels komen omhoog en de straat loopt onder. Dit probleem pakken we aan. Tegelijkertijd maken we een aantal plekken in de wijk veiliger en aantrekkelijker.

Zuid Esmarkerrondweg

In de Zuid Esmarkerrondweg tussen de Gronausestraat en de Stenversweg is het waterprobleem groot. Daar doen we iets aan.

Aannemer Abbink uit Boekelo legt in de weg 2 nieuwe riolen aan: 1 voor het vuile afvalwater en zo min mogelijk regenwater en 1 voor alleen regenwater. Daarbij komt een drainagebuis. Die voert het teveel aan grondwater af naar het regenwaterriool. Tussen de aansluitingen met de Hofstedeweg en de Stenversweg wordt de weg versmald tot 5,5 meter breed. Er komt een aantal drempels en verhoogde aansluitingen en de aansluiting van het fietspad van de Stenversweg op de Zuid Esmarkerrondweg wordt verbeterd. 
PDFhoe de Zuid Esmarkerrondweg eruit komt te zien.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.

 • Fase 1: Hofstedeweg tot Celsiusstraat (afgerond)
 • Fase 2: Celsiusstraat tot Zuid Esmarkerrondweg 72 (afgerond)
 • Fase 3: Zuid Esmarkerrondweg 72 tot Lammertsweg (afgerond)
 • Fase 4: Lammertsweg tot Heutinkhoekweg (17 januari tot april 2022)
 • Fase 5: Heutinkhoekweg tot Stenversweg (17 januari tot april 2022)

PDFde fases op de kaart van de Zuid Esmarkerrondweg.

De Zuid Esmarkerrondweg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer van en naar Enschede Zuid kan omrijden via de Gronausestraat, de singels en de Kuipersdijk.

PDFomleiding Zuid Esmarkerrondweg op de kaart

Wateropvang rond Sportpark Phenix

Eind 2020 is begonnen met het graven van verlagingen rondom Sportpark Phenix. Hier kan 1,5 miljoen liter water worden opgevangen. Dit water stroomt hiernaartoe vanuit het Wooldrik dat hoger ligt. De verlagingen zijn aangelegd op verschillende hoogtes. Hierdoor loopt het water beetje bij beetje van de ene verlaging naar de andere. Zo heeft het water gedeeltelijk de kans de grond in te zakken. Dat helpt tegen de droogte. De rest van het water wordt afgevoerd via de beek over landgoed De Leuriks. 

De velden die grenzen aan het sportpark zaaien we in met gewoon gras. In de velden die verder weg liggen komen bloemen. We gebruiken bloemsoorten die van nature in dit gebied voorkomen. Deze zijn aantrekkelijk voor verschillende soorten insecten. 

Extra overstortputten

Vlakbij Sportpark Phenix maken we 2 extra overstortputten. Dit is een oplossing voor als het extreem hard of lang regent. Het vuilwaterriool moet dan te veel regen- en afvalwater tegelijkertijd verwerken en kan dit niet aan. Tot nu toe kwam in zo’n situatie het water op straat te staan. Straks kan het riool het regen- en afvalwater kwijt in de putten. Van de overstort gaat het water naar de verlagingen rond het sportpark. Daar wordt het nog meer verdund met regenwater. Tot slot verdwijnt het via de beek de stad uit. 

Beek over landgoed De Leuriks

De beek die over landgoed De Leuriks loopt, wordt een beetje uitgediept. Het water kan dan makkelijker in de bodem zakken. En als er veel water is, kan het gemakkelijker wegstromen. 

Verder stroomafwaarts, tussen het landgoed en de Oostweg, is de beek nu nog recht en smal. Hier maken we de beek natuurlijker en ruimer. Ten zuiden van de beek maken we nog een tweede 
beek. Beide beken krijgen glooiende oevers en laten we slingerend door het gebied heen lopen.

Lammertsweg en Reaumurstraat

De riolering in de Lammertsweg en Reaumurstraat moet vernieuwd worden. De inrichting van de straten blijft hetzelfde. Wat we gaan verbeteren: 

 • Er komen 2 nieuwe riolen: 1 voor het vuile afvalwater en zo min mogelijk regenwater en 1 voor alleen regenwater. Het regenwaterriool voert het regenwater af naar de verlagingen voor wateropvang rondom Sportpark Phenix. Het afvalwater verdwijnt via het vuilwaterriool naar de waterzuivering. 
 • We plaatsen in de weg een drainagebuis. Dat is een buis die het teveel aan grondwater afvoert naar het regenwaterriool. 
 • Waterbedrijf Vitens vervangt de waterleiding in beide straten. 
 • De straatstenen gebruiken we opnieuw. De stoepranden en de stoeptegels worden vernieuwd. 
 • We bieden huiseigenaren aan hun regenpijp gratis te laten aansluiten op het regenwaterriool. Nu gaat het regenwater via de regenpijp nog naar het riool voor vuil afvalwater. Bewoners krijgen in de loop van het jaar meer informatie hierover. 

Plattegrond met werkzaamheden

Alle werkzaamheden worden toegelicht op PDFde plattegrond die u als pdf-document kunt inzien:

Planning

Zoals u ziet moet er veel gebeuren. De werkzaamheden zorgen voor enige overlast in de wijk. Daarom voeren we het werk in gedeeltes uit. We proberen hierbij de overlast zo laag mogelijk te houden. We beginnen op 13 september 2021 in de Zuid Esmarkerrondweg. De Lammertsweg en de Reaumurstraat volgen in het eerste kwartaal van 2022. Wanneer we in of rond een straat aan het werk gaan, krijgen omwonenden van ons een brief. Hierin staat wat we gaan doen, wanneer we dat doen en wat dit voor hen betekent. 

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft of iets wilt melden dan kunt u mailen naar projectleider Alice Kuil van de Gemeente Enschede op groenblauw-wooldrik@enschede.nl

Enschede en het weer van de toekomst

Het weer is over dertig jaar anders dan nu.

 • Het wordt natter: er komen vaker zware regenbuien voor. Dit maakt de kans op wateroverlast groter. 
 • Het wordt heter: hittegolven komen vaker voor, duren langer en zijn heter. ‘s Nachts blijft het erg warm. De stad warmt op.  
 • Het wordt droger: er zijn lange perioden waarin het juist niet regent. De grond droogt uit en bloemen, planten en bomen verdrogen. 

We bereiden Enschede voor op het weer van de toekomst. De komende jaren maken we Enschede ‘groener’ en ‘blauwer’. We vervangen tegels en asfalt voor planten, struiken en bomen. En we maken meer ruimte om regenwater op te vangen. Bekijk de video om hier meer over te weten te komen. 

Voor project GroenBlauw Wooldrik krijgt Enschede een subsidie van Provincie Overijssel.

Logo Provincie Overijssel